Gebruikers van de software van PodiumRIE, let op! Al sinds de oprichting van Stichting Arbopodium, waarin de VVEM deelneemt en waarvan Willem Westermann voorzitter is, wordt door vele productiebedrijven in de theater en live entertainmentbranche gebruik gemaakt van de PodiumRIE. Dit instrument laat werkgevers eenvoudig hun risico-inventarisatie maken die verplicht is door de Arbowet. Deze software zal per 2024 niet meer worden bijgewerkt. Zodoende is Arbopodium op zoek naar nieuwe software om de PodiumRIE op te baseren.

Voor de de PodiumRIE wordt gebruik gemaakt van software van een externe leverancier (IT&Care). Deze ‘Rie-manager’ is op onze sector aangepast en biedt vragen en informatie die past bij de risico’s in onze sector.

Begin 2023 ontving Arbopodium het bericht dat de leverancier met ingang van 2024 stopt met het aanbieden van de RIE-manager, omdat ze tot de conclusie zijn gekomen dat de software niet meer aan de eisen voldoet die past bij de huidige en toekomstige wensen.

Het betekent dat Arbopodium op zoek gaat naar nieuwe software om de PodiumRIE op te baseren. Arbopodium is inmiddels bezig met een onderzoek naar andere systemen en hoopt binnenkort duidelijkheid te kunnen verschaffen. Arbopodium gaat ervan uit dat de huidige afnemers gebruik willen blijven maken van de PodiumRIE.

Arbopodium ziet dit als een kans om de PodiumRIE te vernieuwen en meer eigentijds te laten zijn. Denk daarbij aan verbeterde informatievoorziening, een prettiger user experience, mogelijkheid om ook mobiel en op locatie te gebruiken, et cetera. “Wat mij betreft kijken we ook hoe we het RIE-instrument nog meer geschikt kunnen maken voor bedrijven in de evenementen”, aldus Willem Westermann. Binnenkort zullen PodiumRIE gebruikers op de hoogte worden gebracht van de resultaten.

Arbopodium zal ook enkele sessies organiseren met betrokkenen uit het werkveld, om zo het beste resultaat te bereiken. Indien je betrokken wilt zijn bij deze sessies meld je dan aan via secretariaat@arbopodium.nl

Alle licentiehouders kunnen tot 31 december 2023 van de huidige PodiumRIE gebruik blijven maken en ook nieuwe RIE’s aanmaken. Licentiehouders worden begeleid bij de overgang naar het nieuwe systeem.

Tags