Na gesprekken met de sector over doorverkoop van concert- en evenementtickets, heeft minister Van Engelshoven geconcludeerd de consument met name behoefte heeft aan voorlichting over het veilig kopen van een evenementenkaartje.

Na het stranden van de beoogde ticketingwet in de Eerste kamer, hebben kamerleden Peter Kwint, Michel Rog, Vera Bergkamp, Carla Dik-Faber, Lodewijk Asscher en Corinne Ellemeet de minister gevraagd om ?op korte termijn met een voorstel te komen om secundaire tickethandel aan banden te leggen?. Minister Van Engelshoven is hierop in gesprek gegaan met de sector om uitvoering te geven aan deze motie.

Eind vorige maand publiceerde de minister haar kamerbrief ?Voortgang cultuur in een open samenleving?. Hierin staat over dit onderwerp: ?Uit deze gesprekken is gebleken dat een verbod op doorverkoop geen oplossing is, onder andere omdat de doorverkoop van tickets zich dan naar het buitenland verplaatst. Daarnaast zijn fraude en internetoplichting bij de (door)verkoop van tickets al strafbaar voor de Nederlandse wet en is misleiding van de consument verboden. Er bestaat wel behoefte om de consument beter voor te lichten over het veilig kopen van een evenementenkaartje en de bewustwording over doorverkoop te vergroten. Daarom start ik binnenkort samen met partijen uit het veld een voorlichtings- en bewustwordingscampagne.?