Gisteren heeft er onder leiding van de VVEM een gesprek met een vertegenwoordiging van de festivalbranche en minister Van Engelshoven plaatsgevonden. Een twaalftal vertegenwoordigers van Nederlandse festivals heeft anderhalf uur lang vragen kunnen stellen aan de minister.

Tijdens dit constructieve en open gesprek kwamen diverse dilemma?s van de branche naar boven. Allereerst werd vastgesteld dat de huidige routekaart weinig mogelijkheden biedt voor grootschalige evenementen. Minister Van Engelshoven: ?De routekaart is een startpunt, maar we kijken wat veilig en verantwoord is om straks meer mogelijk te maken. Met de fieldlabs verzamelen we hierover kennis en inzicht. Want niet alleen jullie als organisatoren, maar ook het publiek heeft behoefte aan perspectief.?

Vanuit de deelnemende festivalorganisatoren was er een heel sterke roep om meer duidelijkheid rondom de eerder toegezegde garantieregeling. Festivalorganisatoren willen weten wat de kaders zijn van deze regeling en er zijn vragen gesteld over de mogelijkheid van het gebruik maken van de garantieregeling als een festival verplaatst wordt van de oorspronkelijke datum voor de gestelde 1 juli datum naar een andere datum in de (na)zomer. Ook waren er vragen wat betreft de regeling met het oog op een minimum aan het aantal bezoekers wordt gesteld, of de testresultaten van Fieldlabs mee worden gewogen et cetera. De uitwerking van de garantieregeling wordt binnen enkele weken verwacht.

Ook werden de verschillen tussen landelijk en regionaal benoemd, verschillen tussen de veiligheidsregio?s en burgemeesters. Het ging met name over de tijdsnood waar de branche in verkeert en uitdagingen zoals de kaalslag bij toeleveranciers, de onzekerheden voor artiesten en ook de wens van het publiek om de festivals zoals we ze kennen deze zomer te organiseren. Er zijn twee concrete afspraken gemaakt. Op 3 maart is er een vervolggesprek tussen het festivalgezelschap en de minister om het concept garantieregeling te toetsen aan de wensen die binnen de sector leven. Ook heeft de minister heeft toegezegd naast de betrokken ministeries ook de veiligheidsregio’s te betrekken bij het beleid rondom de zomerevenementen.

Tags