Live DMA heeft afgelopen maand een werkgroep opgezet met als doel een inventarisatie te maken van de verschillende geluidsregelingen die de Europese live-muziekscenes bepalen en op basis daarvan te inventariseren welke problemen de verschillen in regelgeving met zich meebrengen voor in de sector werkzame partijen.

Deze werkgroep bracht de vele verschillen in Europese geluidswetgeving onder de aandacht en bevestigde het idee dat de meeste van deze verordeningen niet zijn aangepast aan de realiteit van de sector en een bedreiging kunnen vormen voor de diversiteit en vrijheden van de muzieklocaties, clubs en festivals en de artistieke diversiteit. Op de website live-dma.eu heeft Live DMA een overzicht van de informatie en functies die tijdens de werkgroepsessie zijn uitgewisseld, evenals technische fiches die de geluidsregeling voor elk land gedetailleerd beschrijven. Deze zijn daar gratis te downloaden.

Live DMA is het Europees netwerk dat zich inzet voor het ondersteunen en bevorderen van de omstandigheden in de sector livemuziek. Het netwerk bestaat uit 19 leden uit 15 landen. De leden zijn regionale en nationale verenigingen van livemuziek die meer dan 3.000 muzieklocaties, clubs en festivals in heel Europa vertegenwoordigen.

Tags