Nieuws

Nieuws

Recente artikelen

5 jaar Dutch Live Entertainment Production Awards

Het eerste lustrum van de Dutch Live Entertainment Production Awards (DLEPA) wordt 8 april 2019 gevierd. De VVEM is, samen met EB Live, presenting partner.

Lees meer

Overheid start voorlichtingscampagne secundaire ticketing

Na gesprekken met de sector over doorverkoop van concert- en evenementtickets, heeft minister Van Engelshoven geconcludeerd de consument met name behoefte heeft aan voorlichting over het veilig kopen van een evenementenkaartje.

Lees meer

Reactie op Nijmeegse kritiek op Besluit BGBOP

Samen met de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, heeft de gemeente Nijmegen een brief naar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gestuurd. Zij willen een versoepeling van het Besluit Brandveilig Gebruik en de Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP), dat onder andere brandveiligheid op evenementen regelt. De VVEM betreurt een dergelijk initiatief.

Lees meer

COBc Richtlijn Constructieve Veiligheid bij Evenementen

Per 1 november is er een nieuwe versie van de Richtlijn Constructieve Veiligheid bij Evenementen van het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc). Deze wordt momenteel door de VVEM bestudeerd. Leden zullen worden geïnformeerd over de eventuele wijzigingen die voor hen relevant zijn.

Lees meer

‘Evenementen organiseren is een vak’

Diverse Halloween-evenementen in het land hebben voor chaotische taferelen gezorgd. VVEM-voorzitter Hérald van de Bunt heeft vanuit zijn functie als GelreDome-directeur een nabijgelegen evenement uit de brand geholpen.

Lees meer

Vernieuwde Handreiking Evenementen Veiligheid

De opvolger van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) 2011 is gepubliceerd. HEV 2018 is het geactualiseerde procesmodel evenementenveiligheid dat een landelijk kader biedt dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

Lees meer

VVEM in gesprek met staatssecretaris Blokhuis over roken op evenementen

Op initiatief van de VVEM heeft onlangs een onderhoud plaatsgevonden met staatssecretaris Paul Blokhuis. Tijdens het gesprek lag de focus op drie onderwerpen waar de evenementenindustrie mee te maken heeft of krijgt; de verkoop van tabaksproducten op evenementen, de aangekondigde afschaffing van rookruimtes in de horeca en overtredingen van het rookverbod.

Lees meer

Evenementenbranche doet ‘Plastic Promise’ op ADE Green

Afgelopen week vond in het DeLaMar Theater in Amsterdam de zesde editie van ADE Green plaats. De VVEM is als vanouds partner van deze op duurzaamheid, innovatie en sociale verandering richtende conferentie, onderdeel van het grotere Amsterdam Dance Event. Tijdens ADE Green is de ‘Plastic Promise’ gelanceerd, een initiatief waarbinnen de evenementenindustrie zich opwerpt als…

Lees meer

Gebruik lachgas op evenementen neemt toe

De VVEM krijgt regelmatig vragen hoe om te gaan met publiek dat ampullen lachgas meeneemt naar een evenement of om verkoop daarvan vraagt. Dit vanwege onduidelijkheid over de risico’s en schadelijke gevolgen van het gebruik. Verkoop van lachgas is niet strijdig met de wet, maar zeker ook niet gezond. Hoe daarmee om te gaan?

Lees meer

Nieuw investeringsfonds popmuziek

Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven heeft samen met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI), het Fonds Podiumkunsten (FPK) en Sena het initiatief voor een investeringsfonds voor popmuziek genomen. Dit fonds zal doordat een deel van de focus ligt op live muziek ook de evenementenbranche kunnen beïnvloeden.

Lees meer