Nieuws

Nieuws

Recente artikelen

VVEM-video Cultuur In Actie!

Afgelopen week vond gedurende de week de ketendemonstratie Cultuur in Actie! plaats. Hierin werd aandacht gevraagd voor het belang van de culturele sector in de volledige breedte. Dit om als branche de stem te verheffen. Als onderdeel van de campagne, waarin personen uit de branche in tien minuten hun verhaal vertelden, schoof namens de vereniging…

Lees meer

ESNS Debatteert over dienstverleners en toeleveranciers

In een reeks van drie online te volgen panels geeft ESNS inzicht in hoe verschillende partijen in de industrie omgaan met de coronamaatregelen, de beperkingen, de toegezegde hulp vanuit de overheid of juist het uitblijven daarvan en de mogelijkheden die een versoepelde lockdown biedt. Deel drie staat voor 9 juni in de planning en is…

Lees meer

Nederlandse Evenementenbouwers slaan de handen ineen

Vandaag is de Alliantie van Evenementenbouwers gelanceerd. Deze bestaat uit een grote groep Nederlandse evenementenbouwers, die gezamenlijk een brede vertegenwoordiging vormen van de totale evenementensector. De alliantie vraagt aandacht voor het belang van sport, cultuur en entertainment in onze samenleving. Doel is om met overheden lokaal en nationaal te overleggen en te focussen op wat…

Lees meer

Cultuur In Actie

Deze week start de ketendemonstratie Cultuur In Actie. Hierin wordt aandacht gevraagd voor het belang van de culturele sector in de volledige breedte. Dit om als branche de stem te verheffen. De cultuurbranche vertegenwoordigt 3,7% van het Bruto Nationaal Product. Ter vergelijking, de luchtvaartsector als geheel is goed voor 3,2 procent van het BNP. We…

Lees meer

Campagne Bewaar Je Ticket uitgebreid

De Bewaar Je Ticket, Geniet later campagne is afgelopen week uitgebreid met een krantenadvertentie. Tevens zullen er videospots worden gelanceerd rondom de campagne, waarin consumenten wordt gevraagd hun ticket vast te houden in plaats van geld terug te vragen. Een groot deel van de jongeren zegt hier inmiddels al gehoor aan te geven.

Lees meer

Nederlandse muziekindustrie presenteert campagne en petitie Liefde voor Muziek

Vanuit de Nederlandse muziekindustrie is de campagne Liefde voor Muziek gestart. Het vanuit de industrie opgestelde pamflet wijst met klem op de economische en culturele noodzaak tot behoud van de (live) muzieksector. Aan de campagne is een petitie verbonden.

Lees meer

Evenementenprotocollen worden leidend

Er zijn veel vragen over hoe om te gaan met de op handen zijnde anderhalvemetersamenleving, de evenementen ‘tot 30’ (vanaf 1 juni) en ‘tot 100 personen’ (vanaf 1 juli) die weer zouden ‘mogen’ en de daartoe leidende protocollen. De VVEM denkt samen met de leden en branchepartners actief na over protocollen, die in de maanden…

Lees meer

Volledige sector aan tafel bij ministeries

De boodschap dat de evenementenbranche zich in de volle breedte in een benarde positie bevindt, is goed aangekomen in Den Haag. Op donderdag 14 mei heeft een brede vertegenwoordiging van de evenementenbranche met vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Economische Zaken en Veiligheid en Justitie gesproken over de huidige situatie en…

Lees meer

Evenementenbranche verbijsterd over brief minister De Jonge

Met verbazing heeft de VVEM kennis genomen van de in de nacht van 6 op 7 mei verzonden brief van minister De Jonge aan de kamer. De minister stelt hierin dat alle grootschalige evenementen van de baan zijn zolang er geen vaccin voor het coronavirus is gevonden. Het schrijven heeft de steeds wankeler bodem onder…

Lees meer

Evenementenbranche pleit voor verlenging en verbreding van noodmaatregelen en oprichting van een herstelfonds

De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) hebben deze week in een brief aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Financiën aangedrongen op nieuwe maatregelen voor de door de coronacrisis zwaar getroffen evenementenbranche. Met het oog hierop wordt in het schrijven de…

Lees meer