Nieuws

Nieuws

Recente artikelen

Evenementen worden niet genoemd in coalitieakkoord

Op de dag dat de toekomst wordt geschetst in het coalitieakkoord, benoemt de evenementenbranche een paar vitale aandachtspunten. In het coalitieakkoord wordt namelijk het woord ’toekomst’ 32 keer genoemd, ‘cultuur’ 17 maal en ‘evenementen’… niet.

Lees meer

Vrees voor beperkingen voor evenementen in 2022

Binnen de evenementenbranche is er vrees voor beperkingen voor evenementen in geheel 2022. Dat blijkt uit een sectorbrede quickscan die eerder deze maand door Respons is gehouden. De vragenlijst is onder meer door organisatoren, leveranciers en accommodaties ingevuld.

Lees meer

Alliantie van Evenementenbouwers en EventPlatform sturen brief naar de kamer

De Alliantie van Evenementenbouwers en EventPlatform hebben een brief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de beperkingen van evenementen en benodigde steun- en schaderegelingen voor de branche. In de brief wordt de verontwaardiging over het ontbreken van een feitelijke onderbouwing van deze maatregelen onderstreept en er wordt om extra steun…

Lees meer

Persbericht: Onbegrip en boosheid overheersen

De Alliantie van Evenementenbouwers, waar de VVEM een van de oprichtende partijen van is, en het EventPlatform zijn zwaar teleurgesteld over de maatregelen die door het demissionair kabinet zijn aangekondigd. De maatregelen voor onze branche zijn symbolisch en grijpen niet in op de oorzaken van oplopende besmettingen. Opnieuw ontbreekt een duidelijke, wetenschappelijke onderbouwing van het…

Lees meer

Persbericht van de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform

We hebben begrip Voor de noodzaak te handelen, omdat het de spuigaten uit lijkt te lopen; Begrip voor de opmerkingen uit de zorg; Maar ook veel onbegrip Dat we na zo’n lange periode en zoveel modellering niet beter en zorgvuldiger handelen; Dat we er niet in slagen het probleem te managen waar het probleem is;…

Lees meer

Herstel evenementensector is broos en gaat nog jaren duren

De evenementensector is één van de sectoren die het hardst geraakt is door de coronacrisis. Het totale omzetverlies bedraagt € 11 miljard. De verwachting is dat het herstel nog jaren duurt. Een forecast van onderzoeksbureaus Respons en Leisure Advies, in nauwe samenwerking met CLC-VECTA en VVEM, gaat uit van een verlies van omzet van €…

Lees meer

e-learning I Love My Ears

Samen met een aantal geluidsdeskundigen is in het kader van de I Love My Ears campagne een e-learning gemaakt voor managers, geluidstechnici en medewerkers die werken in versterkte muziek. De interactieve e-learning bestaat onder meer uit interviews met deskundigen en is gratis beschikbaar.

Lees meer

Nieuw I Love My Ears campagnemateriaal

Er gloort weer een warme gloed aan de horizon: veel mensen bijeen en live muziek! Daarom is dit een goed moment om ook aan de preventie van gehoorschade te denken. Samen met de negen partners van het Derde convenant preventie gehoorschade versterkte muziek is er nieuw I Love My Ears campagnemateriaal gemaakt.

Lees meer

Blijf je aanmelden voor Testen Voor Toegang

Er mogen en kunnen weer evenementen worden georganiseerd met het reguliere aantal bezoekers door de inzet van coronatoegangsbewijzen. Dat betekent dat bezoekers enkel toegang krijgen tot uw evenement met een geldig coronatoegangsbewijs. Als organisator van grote evenementen is het nog altijd nodig om je zo snel mogelijk aan te melden bij Testen Voor Toegang, zodat…

Lees meer

Nieuwe brief Alliantie van Evenementenbouwers aan kabinet

Namens de Alliantie van Evenementenbouwers is vandaag een brief verstuurd aan demissionair minsters Rutte, Blok, Grapperhaus, De Jonge en Van Engelshoven, waarin wederom dringende aandacht wordt gevraagd voor de beperkingen waar evenementen nog steeds mee te maken hebben. De versoepelingen van de coronamaatregelen laten een stijgend aantal besmettingen zien, maar de Alliantie onderstreept in de…

Lees meer