Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie van 21 april jongstleden onomwonden gesteld dat er tot (minstens) 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden in verband met de coronacrisis. Een harde, maar duidelijke boodschap voor alle leden van de VVEM, hun vak- en branchegenoten en zeker ook de miljoenen bezoekers die deze zomer de door ons gerealiseerde evenementen hadden willen bezoeken. Het doet pijn om te zien dat we in de strijd tegen het coronavirus nog maar aan het begin blijken te staan.

Concreet betekent het voor nu dat het oorspronkelijk tot 1 juni geldende verbod op evenementen met vergunnings- of meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Voor de precieze uitwerking zullen de noodverordeningen ook bepalingen blijven geven.

Voor alle evenementenmakers (organisatoren en toeleveranciers) en al hun medewerkers ? zowel in dienst of als zeer betrokken zzp?er ? is het wegvallen van de evenementenzomer 2020 een groot drama. Een drama dat zich tot ver buiten de voor het grote publiek meest zichtbare organisaties afspeelt. Toeleveranciers blijven langer dan gehoopt zonder omzet en werk, ontelbare kleinere partijen en eenpitters verliezen in ??n klap al hun inkomen, locaties staan leeg. Deze crisis raakt duizenden in de evenementenbranche werkende mensen snoeihard.

Als branche hebben we hardop om duidelijkheid gevraagd. Nu deze er is, kunnen daar cijfers aan gekoppeld worden. Uit de 21 april 2020 gepubliceerde Impactanalyse COVID-19 op de Nederlandse evenementenbranche blijkt dat de verwachte omzetderving voor de branche over 2020 zo?n ?4 miljard zal zijn. Er dreigen zo?n 48.000 banen verloren te gaan. De huidige maatregelen voor de branche en de beschikbare overheidsregelingen voor de in deze branche opererende bedrijven ? van toeleveranciers en hun werknemers tot zzp?ers en van organisatoren tot venues en de vele andere partijen die zich in de branche bewegen ? bieden niet voldoende ondersteuning om deze bedrijfstak overeind te houden. Er moet worden gewerkt aan een manier die voor iedereen voldoende garantie op toekomstperspectief biedt. Als VVEM blijven we ons daarom hard maken om de uitzonderlijke situatie van de atypische en vooral extreem brede beroepsgroep die ?de evenementenmaker? is te benoemen en onder de aandacht te blijven brengen.

We zien dat de huidige steunregelingen van de overheid verlengd moeten worden. Dat wordt vanaf vandaag ook al geregeld door de ondernemersverenigingen. Er is echter veel meer nodig. Waar tijdens de persconferentie al voorzichtig werd gehint naar een eventuele gefaseerde heropening van de maatschappij, ging voor evenementen (en dus voor de volledige keten die het evenementen-ecosysteem vormt) de deur alleen maar steviger en langer dicht. Als evenementenbranche zijn we dus langer uitgeschakeld dan andere branches. Daarnaast hebben we collectief van nature meer last van seizoenseffecten. Ook kunnen we wegens de lange voorbereidingstijd en organisatie minder snel schakelen wanneer we weer een ?go? krijgen. Allerlei redenen derhalve dat het omzetverlies met meer dan de ?gewone? regelingen gecompenseerd moet gaan worden.

De VVEM heeft als grootste prioriteit om met de betrokken overheden aan tafel te blijven zitten en door te praten. Op deze manier kan hopelijk de dreiging van faillissementen en werkloosheid om worden gezet in een nieuw toekomstbeeld: de evenementenbranche NA de corona.

Tags