De VVEM zet zich via de belangenvereniging PMSE al elf jaar in voor behoud van voldoende frequentieruimte om draadloze microfoons, in-ears, intercom, portofoons, camera?s et cetera te laten werken. Op maandag 25 november 2019 was de gezamenlijke PMSE en VPT themamiddag ‘Draadloze Frequenties ? De Stand Van Zaken’.

Deze middag was bedoeld voor geluidstechnici, beeldtechnici, gebouwbeheerders waar draadloze frequenties gebruikt worden, intercomgebruikers, organisatoren van evenementen, technici in schouwburgen en poppodia et cetera. Een middag voor een heel breed publiek dus, want bijna iedereen heeft tegenwoordig te maken met draadloze verbindingen en vooral met de uitdagingen die daaraan verbonden zijn.

De middag begon met een uitleg op basisniveau, zodat iedereen kon aanhaken. Maar ook de uitdagingen die de laatste jaren op ons af zijn gekomen kwamen aan bod. Kortom: iedereen werd goed bijgepraat op een lastig onderwerp. De presentaties zijn gebundeld en te vinden via de PMSE-site.

Tags