Samen met de andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, heeft de gemeente Nijmegen een brief naar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gestuurd. Zij willen een versoepeling van het Besluit Brandveilig Gebruik en de Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP), dat onder andere brandveiligheid op evenementen regelt. De VVEM betreurt een dergelijk initiatief.

Het besluit BGBOP is sinds 1 januari 2018 van kracht. Als VVEM zijn we jarenlang betrokken geweest bij de totstandkoming van deze wet, die is gebouwd op wat daarvoor al bekend was in de diverse brandbeveiligingsverordeningen en allerlei bijlagen bij vergunningen. Deze zijn voor het hele land gelijk gemaakt en dat betekent dat we bij elk evenement uit kunnen gaan van exact dezelfde regelgeving. ?Die regels zijn bedacht in een Haagse toren voor een weiland, ze zijn totaal niet gericht op een binnenstad?, zo stelt Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Hij pleit in de brief voor meer flexibele wetgeving omdat, volgens hem, anders diverse evenementen in Nijmegen en omgeving niet (meer) door kunnen gaan.

De VVEM bestrijdt dat de wetgeving evenementen in de weg zit en is juist blij dat er sinds begin dit jaar eindelijk landelijke wetgeving is op het gebied van brandveiligheid; heel logisch gezien dit onderwerp dat qua risico en effect eigenlijk op heel veel plekken in Nederland gelijkluidend uit te leggen is. En juist in dit besluit is volop aandacht voor de zogenaamde ?gelijkwaardigheid?, waarbij brandweer en organisator of producent samen kunnen praten over de eigen manier om iets aan te pakken. In de praktijk zijn er altijd uitdagingen maar afgelopen jaar is gebleken dat partijen die zich in de materie verdiepen er samen goed uit kunnen komen. Tenzij het gaat om blijkbaar jarenlang gedoogde situaties die eigenlijk onveilig waren, wordt de stelling dat ?evenementen niet meer door kunnen gaan? door ons dan ook niet herkend.

Tags