Momenteel doet op diverse sociale media een bericht de ronde waarin een fragment van een vroege conceptversie van een evenementenprotocol wordt gedeeld. In het bericht wordt ge?nsinueerd dat ?de VVEM pleit voor het alleen toelaten tot evenementen van mensen met een vaccinatiebewijs.? De VVEM wil benadrukken dat de verspreiders van het documentfragment voor onnodige paniek zorgen, daar het hier een werkdocument betreft met mogelijke scenario?s en geen voldongen feiten.

Feit is wel dat er vanuit de branche actief wordt nagedacht over protocollen die een veilig en grootschaliger bezoek van evenementen weer mogelijk moeten gaan maken. Dit doet de VVEM als onderdeel van de Alliantie van Evenementenbouwers. De protocollen zoals deze momenteel worden ontwikkeld, zijn levende documenten. Tijdens de ontwikkeling van de protocolontwerpen worden alle mogelijke scenario?s beschreven, om te zien hoe deze eventueel ingepast kunnen worden als dit in de toekomst van toepassing zou zijn. Daarbij wordt actief gekeken naar mogelijke of te verwachten voorschriften vanuit de overheid en het RIVM, maar wordt ook gestuurd op nieuwe inzichten.

De VVEM verwacht niet dat er een vaccinatieplicht zal komen, maar houdt in conceptprotocollen weldegelijk rekening met een dergelijk scenario, zoals er met alle mogelijke variabelen rekening wordt gehouden.

De boodschap in het conceptfragment dat wordt gedeeld is derhalve niet bestaand en zorgt onterecht voor onrust. De meest actuele protocollen van de VVEM/Alliantie van Evenementenbouwers voor evenementenlocaties binnen en evenementen buiten (de laatste versies dateren van 1 oktober jongstleden) zijn te vinden op de website van de alliantie: https://evenementenbouwers.org/protocollen/

Tags