Eind november heeft voormalig staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Gunay Uslu in een kamerbrief laten weten dat naar aanleiding van onderzoek is gebleken dat de problematiek van woekerprijzen bij doorverkoop van tickets ‘relatief klein’ is. De VVEM kan zich voor een groot del in de onderzoeksresultaten vinden, maar heeft nog wel enkele kanttekeningen.

De doorverkoop met woekerprijzen van concert-, wedstrijd- en festivalkaartjes is een relatief klein probleem. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer. ‘Maar 1 procent van alle kaartjes wordt voor een hogere prijs doorverkocht. Van alle verkochte kaartjes wordt iets meer dan 8 procent doorverkocht’, zo staat in de onderzoeksresultaten. Dat laat onverlet dat het ‘relatief kleine probleem’ nog steeds gaat over significante aantallen tickets. 1 procent van de markt is tenslotte zo’n 274.000 tickets, 8% dat gaat om 2.246.800 tickets.

We weten allemaal dat deze aantallen bij een beperkt aantal shows worden gerealiseerd en dat daar ook de problemen ontstaan. Bij deze grote, uitverkochte evenementen is het doorverkopen een relatief groter probleem.

De wensen vanuit de branche worden wel goed verwoord in de kamerbrief. De voorgestelde wet richtte zich meer op het consumentenrecht, waar de branche ziet veel meer in een wet die de organisator de mogelijkheid geeft om te bepalen wie secundair mag doorverkopen. Dat staat ook in de kamerbrief en de NOS berichtte hier al over: ‘Daar zijn de Nederlandse ticketverkopers en consumentenorganisaties wel in geïnteresseerd. Zij willen het liefst een wettelijke regeling die bepaalt wie kaartjes mag verkopen en doorverkopen, een zogenoemd gesloten systeem. Een prijsopslag van maximaal 20 procent bij doorverkoop vinden zij daarbij redelijk.” De VVEM is van mening dat een organisator gaat veel eerder zijn recht halen dan een consument die voor 200 euro is opgelicht.

‘Er zijn stakeholdergesprekken gevoerd. Uit die gesprekken blijkt dat geen van de stakeholders een verbod op doorverkoop wil. De gesproken stakeholders die zelf evenementen organiseren, actief zijn als koepelorganisatie, de belangen vertegenwoordigen van artiesten of podia en zij die zelf actief zijn in het (door)verkopen van toegangskaarten, zijn voorstander van een wettelijke regeling die organisatoren de mogelijkheid geeft te bepalen wie primair en secundair toegangskaarten mogen verkopen.[1] Unaniem geven de stakeholders aan dat online zoekmachines een grote invloed hebben op waar mensen hun kaarten kopen. De consument komt via online zoekmachines op online platforms die als secundaire ticketverkoper opereren en voor disproportionele prijzen tickets aanbieden,[2] waarbij het voor de consument soms onduidelijk is of de website die zij bezoeken een officieel verkoopkanaal betreft.[3] In de stakeholdergesprekken wordt een prijsopslag variërend van 0% tot 20% als redelijk genoemd’, zo valt te lezen in de kamerbrief. De VVEM is blij met de vermelding dat online zoekmachines een verstorende werking hebben bij de zoektocht van consumenten naar tickets: ‘Unaniem geven de stakeholders aan dat online zoekmachines een grote invloed hebben op waar mensen hun kaarten kopen. De consument komt via online zoekmachines op online platforms die als secundaire ticketverkoper opereren en voor disproportionele prijzen tickets aanbieden,[4] waarbij het voor de consument soms onduidelijk is of de website die zij bezoeken een officieel verkoopkanaal betreft.’

Natuurlijk ziet de VVEM ook graag een Europese wet, alleen die zal nog wel op zich laten wachten en het is nog maar de vraag of die er überhaupt komt. Tot die tijd hopen we dat er in Nederland stappen worden genomen in de richting van wetgeving. Als er wat aan regelgeving komt, dan zijn wij als branchevereniging bereid mee te denken aan een maximale opslag bij doorverkoop van 20%. Vanuit de branche zal tegelijkertijd hard gewerkt worden aan de technische implementatie van gesloten systemen die meer controle geven over het doorverkopen van tickets. Het lijkt een logische ontwikkeling dat de technische oplossingen die de afgelopen jaren vanuit de markt ontstaan zijn hun werk inmiddels kunnen doen en het oorspronkelijke wetsvoorstel hebben ingehaald. Dit is volledig in het belang van de keten die het werk doet, de risico’s neemt en daarvoor betaald moet worden. Uiteraard hebben we bij het kijken naar oplossingen nadrukkelijk oog voor de internationale ontwikkelingen.


[1] Met uitzondering van Viagogo.
[2] Als voorbeeld van disproportionele prijzen: uit het SEO onderzoek komt naar voren dat er tot 266% bovenop de oorspronkelijke vraagprijs van een kaartje werd gevraagd voor een doorverkocht ticket. N. Koeman, W. Elsenburg & M. Hartgerink, p.13 voetnoot 3, Koop en Doorverkoop – Onderzoek naar toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen, Amsterdam: SEO, oktober 2023.
[3] Bijlage: Samenvatting stakeholdergesprekken.
[4] Als voorbeeld van disproportionele prijzen: uit het SEO onderzoek komt naar voren dat er tot 266% bovenop de oorspronkelijke vraagprijs van een kaartje werd gevraagd voor een doorverkocht ticket. N. Koeman, W. Elsenburg & M. Hartgerink, p.13 voetnoot 3, Koop en Doorverkoop – Onderzoek naar toegangskaarten voor sport- en culturele evenementen, Amsterdam: SEO, oktober 2023.

Tags