In een brief aan de Kamer heeft Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen op woensdag 28 juni 2023 laten weten geen nieuwe wetgeving te initiëren op het gebied van versterkte muziek op (onder meer) festivals en evenementen.

De staatssecretaris stelt ervan overtuigd te zijn dat met een nieuw uitgebreid en aangescherpt convenant op korte termijn meer gezondheidswinst kan worden behaald, dan met het in gang zetten van een nieuw wetgevingstraject.

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) is al jaren intensief met dit onderwerp bezig. Wij zetten ons in voor het zorgvuldig meten en registreren van geluidsniveaus bij evenementen, goede voorlichting en het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming bij bezoekers en medewerkers van evenementen. De branchevereniging kan zich daarom goed vinden in het besluit van de Staatssecretaris en is het met hem eens dat beperking van mogelijke risico’s op gehoorschade om een gecombineerde aanpak van het aanbod aan versterkte muziek én het luistergedrag van de luisteraars vraagt.

We zijn blij dat de Staatssecretaris zijn vertrouwen in het convenant Preventie Gehoorschade versterkte muziek heeft uitgesproken en dat ook partijen als de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) toetreden en ook Koninklijke Horeca Nederland onderzoekt hoe aan te sluiten bij het convenant. Uiteraard hopen wij dat meer partners zich bij het convenant aan zullen sluiten, daar gehoorschade een breed maatschappelijk probleem is en zeker niet louter aan het bezoek van evenementen of festivals toegeschreven kan worden.

Onlangs is vanuit de campagne I Love My Ears onder de naam ‘Doppies’ een nieuwe specifiek op jongvolwassenen gerichte campagne uitgerold. Als VVEM zien wij de I Love My Ears campagne als een heel goed middel om bezoekers van locaties met versterkte muziek en de in onze sector werkzame professionals op een positieve manier bewust te maken van de risico’s van hard geluid. Ook is het een uitstekend middel om mensen te stimuleren om aan gehoorbeschermende maatregelen te denken. Dat de Staatssecretaris in de brief stelt dat er de komende jaren blijvend geïnvesteerd moet worden in de campagne en dat deze verbreed moet worden, is een goede zaak.

De keuzes die gemaakt zijn vragen over de hele breedte en zowel van branche als politiek een grotere inspanning dan het ‘eenvoudigweg’ stellen van een grens aan geluidsniveaus Het vraagt van alle betrokken partijen een intensivering van voorlichting van publiek en personeel, monitoring van geluidniveaus en de preventie van gehoorschade. Wij als branchevereniging zijn hier al jaren actief mee bezig, nemen onze verantwoordelijkheid en zullen onze kennis en expertise op dit gebied ook de komende jaren blijven inzetten.

Tags