De regeling Vaste Lasten Evenementenbranche (VLE – voorheen de EvenementenBranche Module) is recent opengezet. Ondernemers in de evenementenbranche kunnen deze regeling tot uiterlijk 18 maart 17:00 uur aanvragen.

Let op, je kan alleen van deze regeling gebruik maken als je een servicebericht hebt ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Heb je geen bericht ontvangen van RVO, maar denk je wel gebruik te mogen maken van de regeling, neem dan snel contact op met RVO via https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/contact-covid-19-regelingen.

Een van de belangrijkste voorwaarden om gebruik te mogen maken van de regeling, is dat je als ondernemer wel TVL 1.0 hebt ontvangen, maar geen gebruik kon maken van TVL Q4 omdat je referentieomzet te laag was. Daarnaast moet minimaal 50 procent van de omzet in de tweede en derde kwartalen uit publieke evenementen zijn gekomen. Let op, besloten feesten zoals bedrijfsfeesten en bruiloften tellen hiervoor dus niet mee. Voor alle voorwaarden zie https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/vle of neem als VVEM-lid voor vragen dan wel onduidelijkheid contact op met de VVEM..

Tags