Vorige week is de nieuwe ?Regeling voor vrije producenten podiumkunstensector? open gegaan. Dit steunpakket, ter waarde van bijna 40 miljoen euro, biedt financi?le compensatie voor vrije producties waarvan uitvoeringen niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan. De steun is bedoeld voor alle producenten in de podiumkunsten die geen vaste subsidierelatie met de overheid hebben en kan dus ook door een deel van de VVEM-leden worden aangevraagd. Let op, de aanvraag moet uiterlijk 5 februari worden ingediend!

Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming in kosten die zijn gemaakt in de investeringsfase en die niet of slechts voor een deel kunnen worden terugverdiend uit de opbrengsten uit kaartverkoop. In aanmerking komen organisaties die zelf vrije producties maakt of optreden als vertegenwoordiger van anderen die vrije producties maken om uit te voeren op podia en festivals. Dit kunnen zowel producenten /productiemaatschappijen zijn als managementbureaus en impresariaten die voor artiesten optreden.

Vanuit dit steunpakket is een bedrag van 39,6 miljoen euro beschikbaar voor deze tijdelijke regeling. Het geld is beschikbaar voor vrije producties waarvoor uitvoeringen gepland stonden of staan in de periode van 14 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Door op deze manier het investeringsverlies te compenseren komt ruimte vrij om opnieuw te investeren in producties.

De uitvoering van de regeling is belegd bij het Fonds Podiumkunsten, in overleg met de Taskforce Cultuur, de Vereniging Vrije Theater Producenten, het Fonds Podiumkunsten, Cultuur+Ondernemen en het Kickstart Cultuurfonds. Sinds deze week kunnen de aanvragen worden gedaan. De uiterlijke deadline voor het doen van een aanvraag is 5 februari 2021 om 17:00 uur.

Meer informatie, evenals het aanvraagformulier, is te vinden op de website van Fonds Podiumkunsten.

Tags