Sinds vorige week is het weer mogelijk om met coronatoegangsbewijzen, onder voorwaarden, evenementen met 100 procent van de bezoekerscapaciteit te organiseren. Organisatoren moeten daarvoor aan een aantal regels voldoen. Deze hebben we hier op een rijtje gezet.

Let op, het blijft ook zonder toegangsbewijzen mogelijk voor organisaties evenementen organiseren. Locaties waar mensen een vaste plaats hebben kunnen 100 procent van de 1,5 meter capaciteit gebruiken. Op doorstroomlocaties kan 1 bezoeker per 5 m2 ontvangen worden.

Regels voor eendaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen zonder overnachting)

 • Max. 100% van de reguliere capaciteit aan bezoekers toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zitplaats is niet verplicht.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten).
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers vooraf een zelftest afnemen.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.
 • Evenementen blijven onder voorbehoud van lokale regels, zoals vergunningen van de gemeente.

Regels voor meerdaagse evenementen met coronatoegangsbewijzen (evenementen met overnachting)
Daarbij gelden t/m 24 juli als extra voorwaarden:

 • Totale duur van max. 24 uur (waar dus max. één overnachting bij kan zitten);
 • Maximaal bezoekersaantal per dag van 25.000 bezoekers.

Voorgenomen wordt dat vanaf 25 juli tot eind augustus de volgende voorwaarden gelden:

 • Totale duur van max. 24 uur en maximaal bezoekersaantal van 25.000 bezoekers komt te vervallen;
 • Evenementen met 2 of meer overnachtingen zijn dan weer mogelijk;
 • Gezondheidscheck wordt elke 24 uur herhaald;
 • Als de geldigheidsduur van de toegangstest verlopen is, moeten deze bezoekers opnieuw getestworden op een negatieve testuitslag voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen (dit geldt niet voor bezoekers met een vaccinatiebewijs of herstelbewijs). Over hoe het testen en de controle daarop precies in zijn werk gaat, vinden overleggen plaats met de sector;
 • Er is een professionele testfaciliteit op het terrein;
 • Als een bezoeker op het evenement positief getest is dan moet het vervoer naar huis veilig plaatsvinden met zo min mogelijk besmettingsrisico voor anderen.

Subsidieregeling evenementen
Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er bovendien de Subsidieregeling evenementen.

Bron: Rijksoverheid.nl

Tags