Om de evenementenbeleving voor mensen met een beperking gelijkwaardiger te laten zijn, heeft het Themanetwerk Festivals en Evenementen van de Coalitie voor Inclusie in co-creatie met diverse betrokken partijen de routekaart voor toegankelijke festivals ontwikkeld. Deze praktische leidraad voor organisatoren om hun festivals toegankelijk(er) te maken is tijdens een door de VVEM georganiseerd panel op ESNS gelanceerd.

Het doel van de routekaart toegankelijke festivals is dat deze – zodra er weer festivals georganiseerd kunnen worden – festivalorganisatoren adviezen biedt om hun festivals beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De routekaart is gemaakt in samenspraak met met festivalorganisatoren, brancheverenigingen, gemeenten, kennisinstituten, belangenorganisaties en ervaringsdeskundigen met een verschillend type beperking.

Door uitwisseling van kennis en ervaring van al deze partijen, is een set adviezen ontwikkeld. Met de adviezen uit de routekaart kan de toegankelijkheid meebewegen met de signatuur van een festival. De routekaart richt zich op toegankelijkheid voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke-, mentale- en/of verstandelijke beperking en/of mensen met een chronische ziekte.

De routekaart is te downloaden op de site van de Coalitie voor Inclusie.

Tags