De in 2020 ontwikkelde Routekaart voor Toegankelijke Festivals heeft een update gekregen en is verbeterd. Dit kennisinstrument is bedoeld als leidraad om festivals inclusief en beter toegankelijk te maken en kwam tot stand in samenwerking met diverse branchepartijen, waaronder de VVEM.

In Nederland zijn er jaarlijks honderden festivals. Het toegankelijk maken daarvan voor mensen met een beperking is voor ieder festival een eigen uitdaging en het totale proces zal een aantal jaar in beslag nemen. Om bij te dragen aan dit doel, is de routekaart ontwikkeld als hulpmiddel voor festivalorganisatoren, gemeenten en VN-ambassadeurs.Het Themanetwerk van de Coalitie voor Inclusie heeft op verzoek van het ministerie van OCW een volgende stap gemaakt door een verbeterde en interactieve versie te realiseren. Deze is, naast een tekstversie, gratis te downloaden via de site van de coalitie.

In 2021 werd de routekaart voor het eerst gepresenteerd op Eurosonic Noorderslag. Sindsdien is deze veelvuldig in gebruik genomen en besproken. Zowel door festivalorganisatoren als anderen die betrokken zijn bij de organisatie van festivals zoals VN-ambassadeurs en gemeenten. Er is zelfs internationaal interesse voor de routekaart Toegankelijke Festivals.

Nieuwe versie routekaart
De routekaart is samen ontwikkeld met ervaringsdeskundigen op het gebied van een beperking, toegankelijkheidsdeskundigen, festivalorganisatoren (MOJO, Friendly Fire, Faul Productions, de Feestfabriek), VNG, gemeenten, Ieder(in), LKCA, Possibilize en brancheverenigingen VVEM en VNPF. In de afgelopen periode kwamen er nog suggesties voor verbetering naar boven. Deze hebben geleid tot een verdere aanpassing van de Routekaart Toegankelijke Festivals.

Aan de slag met de Routekaart Toegankelijke Festivals!
De routekaart is een handreiking voor festivalorganisatoren, maar ook gemeenten, festivalbezoekers, VN-ambassadeurs en andere geïnteresseerden kunnen gebruik maken van de routekaart. De routekaart bevat uitleg voor het toegankelijk maken van festivals voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke- en/of mentale beperking. De routekaart gaat uit van principes van inclusie en beschrijft verschillende faciliteiten voor toegankelijkheid. Daarbij houdt ze rekening met de organisatorische uitdagingen van alle productiefases van een festival. Door aan de slag te gaan met de routekaart werken we met elkaar aan inclusieve festivals voor iedereen.

Tags