Op dinsdag 28 november wordt in Club AIR in Amsterdam het gratis toegankelijke Celebrate Safe georganiseerd, een symposium over de paradox van grenzeloos feesten op veilige evenementen. Inhoudelijk wordt gesproken over onder meer risico’s (beperken) en de verdeling van verantwoordelijkheden.

Celebrate Safe kent een interactief programma waarbinnen ervaringen en idee?n voor de toekomst tussen alle stakeholders uitgewisseld kunnen worden. Doel is om gezamenlijk tot een optimale vorm van de Celebrate Safe campagne te komen.

Programma:
12:00-17:00 uur verzorgde lunch
13:00-16:30 uur programma onder leiding van dagvoorzitter Boris van der Ham
16:30-17:00 uur borrel

Sprekers:
– Dr.?Hans Boutellier (Verweij-Jonker instituut)
– Dr. Ton Nabben (Bonger instituut)
– Sjoerd Wynia ( Amsterdam Open AIR)
– Laura Eva Jacobson (Alda Events)
– Julie Croiset (Gemeente Amsterdam, OOV, beleidskader dance evenementen)
– Mari van Dorst (directeur Crowd Support, evenementenbeveiliging )
– Ronald van Litsenburg ( Directeur Event Medical Services )
– Judith Noijen (Jellinek Preventie, projectleider Project Party Safely)
– Gjalt-Jorn Peters (Open Universiteit, Greater Good: party panel)
– Ilke Jellema (Hoorstichting)

Celebrate Safe is gratis toegankelijk. Ge?nteresseerden dienen zich hiervoor te registreren via: http://celebratesafe.nl/symposium/