Vrijdag zijn twee regelingen gepresenteerd, waaronder de invulling van de ??4.000 regeling? die de afgekorte naam TOGS-regeling heeft gekregen. In die regeling wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde SBI-codes, een code waarmee een bedrijf zich (ooit) heeft gekenmerkt bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Veel van deze codes blijken niet voor branchegenoten van toepassing.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is een van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van ?4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De RVO is de uitvoerende organisatie van deze regeling en heeft een pagina in het leven geroepen om de SBI-codes te checken. Uit vele reacties van VVEM-leden en andere ondernemers in de branche blijkt dat veel codes die zij gebruiken niet leiden tot een toekenning van deze regeling.

De onrust speelde voor het weekend in heel ondernemend Nederland. Niet alleen evenementenondernemers zien dat ze er niet door komen, ook heel veel andere ondernemers die dachten/vinden dat zij recht op zo?n geldsom hebben. Vanuit de VVEM zijn diverse Tweede Kamerleden ingeseind, evenals het ministerie zelf en de media. Er zijn inmiddels twee petities gestart. Op zaterdagavond is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat de regeling in elk geval breder toegepast gaat worden en op meer sectoren gericht zal worden. Nu is het wachten op de goede toepassing van de regeling.

Er lijkt al een maatwerkregeling te komen, maar het moet voor onze branche wel snel leiden tot uitkering van de bedragen. De VVEM heeft proactief allerlei verbeteringen (o.a. andere codes) doorgegeven. Daar is bij RVO ook een meldpunt voor: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Tags