Eind 2021 kwam er een einde aan de slepende juridische procedure tussen organisatoren van (dance)evenementen en Sena over de openbaarmaking van materiaal waar naburig recht op rust. Dat betekent dat organisatoren nu een deel van de recette moeten reserveren voor de afdracht aan Sena. De uitspraak geldt met terugwerkende kracht, maar Sena zegt de focus te houden op constructieve samenwerkingen samen met organisatoren.

De uitsprak van de Hoge Raad vorig jaar maakt dat Sena na een zaak die 14 jaar heeft geduurd voor hun rechthebbenden kan gaan innen bij (dance)evenementen, ook met terugwerkende kracht. Dat betekent ook dat er dit eerste post-corona evenementenseizoen veel eerste of hernieuwde kennismakingen zijn met organisatoren. In het meest recente nummer van EB Live stelt Willem van Soomeren, Accountmanager Media & Evenementen bij Sena, dat het Sena eraan gelegen is om op een gezonde en eerlijke manier in dialoog te blijven met de branche. “Tot nu toe heeft nog niet iedereen met ons te maken gehad. We merken dat dit heel vaak onbewust is – men weet simpelweg niet dat we er zijn – en deels zijn er ook organisatoren die bewust hun hoofd onder het maaiveld hebben gehouden. (…) Het is nu eenmaal in de Nederlandse wet verankerd dat er voor muziekgebruik in een openbare ruimte, waar (dance)evenementen dus ook onder vallen, een licentie nodig is, dus we vinden en benaderen iedereen.”

De lang lopende zaak ging over wat nu precies een billijke vergoeding is voor het muziekgebruik op (dance)evenementen en het hof heeft uiteindelijk bepaald dat het billijk is om uit te gaan van een tarief van 1,625 procent van de recette bij gebruik van 60 procent (of meer) Sena-repertoire. “De reacties die wij vanuit de evenementenorganisatoren horen, zijn tweeledig”, zo zegt Van Soomeren. “Vaak is een instinctieve reactie ‘maar we betalen de artiest in kwestie toch al, waarom ­moeten we dan alsnog een vergoeding betalen?’ Waarop het antwoord uiteraard is dat een dj ook met grote regelmaat platen van anderen draait en dat de uitvoerenden en producenten daarvan een vergoeding verdienen. En andere reacties die we krijgen is dat (dance)evenementen niet altijd van ons hebben gehoord of begrijpen wat wij doen. Dat geldt overigens ook voor rechthebbenden op dit gebied, zij weten ook niet altijd dat ze recht op een vergoeding hebben als een plaat waarop zij te horen zijn wordt gedraaid tijdens de set van een dj. Maar als we dan uitleggen wat Sena is en waar we voor staan, dan merken we dat veel organisatoren het eigenlijk ook wel logisch vinden en het wel begrijpen.”

Meer info op de site van EB Live.

Tags