Naast de 600 miljoen grote plastic flessen, komen er elk jaar 900 miljoen kleine plastic flesjes op de Nederlandse markt. Een deel daarvan, ongeveer 10 procent, belandt in de natuur. Dat dit negatieve gevolgen heeft voor de natuur is geen verrassing meer. Om dit zwerfafval tegen te gaan zit er vanaf 1 juli 2021 ook statiegeld op de kleine plastic flessen. Dit houdt in dat er € 0,15 statiegeld wordt geheven op kleine plastic flessen van frisdranken en waters.

Inname is niet verplicht, maar wél goed!
Poppodia, festivals en andere evenementen zijn niet verplicht om flessen in te nemen, maar worden wel aangemoedigd om dat te doen. Want samen moeten we de doelstelling halen: 90 procent van de plastic flessen retour! Daarnaast zal het separaat inleveren van de flessen een enorme besparing zijn op de afvalkosten van het evenement.

Stappenplan
Om het proces van registratie tot en met het crediteren van het statiegeld zo makkelijk mogelijk te maken, is door Statiegeld Nederland onderstaand stappenplan opgesteld:

1. Meld je tijdig aan
– Registreren kan via: https://www.statiegeldnederland.nl/registratie-innamepunten/.
– Houd er tijdens de aanmelding rekening mee dat je inschrijft onder de branche ‘Evenementen/Attractieparken’.
– Indien je gaat doneren aan een goed doel, noteer dit doel dan a.u.b. in het opmerking veld.
– Goede doelen moeten CBF of ANBI gecertificeerd zijn.

2. Check of je (genoeg) labels hebt
– Ongeveer één week na de registratie ontvang je de klant-specifieke labels.
– Je krijgt standaard 50 labels; hiermee kunnen 50 zakken worden ingeleverd.
– Indien er meer labels nodig zijn, mail dit dan naar info@statiegeldnederland.nl.
– Eventueel kan je op basis van je klantnummer ook zelf labels aanvragen https://statiegeldnederland.nl/bestel-labels/.
– Een label bestaat uit 3 onderdelen: een grote sticker voor op de sluitstrip. Een kleine sticker voor de administratie van het evenement en een kleine sticker voor de administratie van de leverancier/(dranken)groothandel.

Houd er rekening mee dat de labels worden opgestuurd naar het postadres dat wordt opgegeven tijdens de registratie. Zorg er dus voor je een adres opgeeft waar een brievenbus aanwezig is. De labels zijn erg belangrijk, omdat op basis van dit labels in de gehele keten bekend blijft van welk innamepunt de zak komt en aan wie vergoed wordt.

3. Bestel op tijd de zakken en sluitstrips
– Om de flessen in te leveren zijn speciale zakken & sluitstrips nodig; deze zijn verkrijgbaar bij de leverancier/(dranken)groothandel.
– De zak dient te allen tijde te worden gesloten met de bijbehorende sluitstrip (wordt geleverd bij de zakken) inclusief het klant-specifieke label.
– Er zijn drie verschillende formaten bags. Bekijk de bag specificaties om te zien welke u het best kunt gebruiken.

4. Maak gebruik van het beschikbare communicatiemateriaal
– Er is communicatiemateriaal beschikbaar om extra aandacht te vragen voor gescheiden inzameling van plastic flesjes.
– Deze materialen zijn via deze link te downloaden: https://news.pressmailings.com/hvdm/toolkit-statiegeld-nederland-campagne-2022.
– Deze campagnematerialen zijn rechtenvrij te gebruiken.

5. Zorg dat het retourtransport tijdig is geregeld
– Het ophalen van de zakken gebeurt in principe door je leverancier/(dranken)groothandel. Maak hier onderling duidelijke afspraken over.
– Zorg ervoor dat de zakken met lege flesjes klaarstaan als de leverancier komt.
– Let op:
o De zakken moeten droog zijn.
o De zakken moeten goed zijn afgesloten met een sluitstrip.
o Op de sluitstrip plak je het klant-specifieke label.
o Er mag geen ander afval in de zakken met plastic flesjes zitten.

6. Ga na of een onbalansrit nodig is
– Indien er meer dan 60.000 lege flesjes retour komen, en de groothandel kan dit niet komen ophalen, kan er bij uitzondering een onbalansrit aangevraagd worden.
– Onbalansritten lopen via Zandbergen Transport.
– Bij evenementen met een enorme retourstroom kan er gekeken worden of het plaatsen van een stand trailer mogelijk is.
– Als je meer informatie wilt over de spelregels van de onbalansritten, neem dan contact op met info@statiegeldnederland.nl.

7. Facturatie
– Ongeveer één week nadat de zakken op het telcentrum zijn geleverd, ontvang je een weekoverzicht via de mail, met een telling per zak.
– Per post volgt één week later de factuur met het totaalbedrag van de ingeleverde flessen.
– Na ongeveer 2 weken na ontvangst van de factuur wordt het geld op de opgegeven rekening gestort.

Let op! Statiegeldflessen kunnen alleen worden ingeleverd wanneer:
– het statiegeldlogo op het etiket van de fles staat;
– de fles een onbeschadigde barcode heeft;
– de fles in de originele vorm verkeert;
– en liefst nog een dop heeft.

Als er nog vragen zijn kan je kijken op www.statiegeldnederland.nl of ons mailen via info@statiegeldnederland.nl.

Tags