Het gebruik van lachgas wordt door steeds meer gemeenten als ongewenst ervaren. De afgelopen maand heeft zich wederom een aantal gemeenten uitgesproken tegen de verkoop van lachgas rond evenementen. Daarnaast heeft het Rode Kruis op hun website een voorlichtingspagina gemaakt in een poging om gebruik niet uit de hand te laten lopen.

Vorig jaar al meldde de VVEM dat we regelmatig vragen krijgen hoe om te gaan met publiek dat ampullen lachgas meeneemt naar een evenement of om verkoop daarvan vraagt. Dit vanwege onduidelijkheid over de risico?s en schadelijke gevolgen van het gebruik. Verkoop van lachgas is niet strijdig met de wet, maar zeker ook niet gezond. Wat betreft landelijke wetgeving is er niets veranderd. Wel treffen steeds meer gemeenten maatregelen.

Voor het Stadsfeest in Doetinchem en het Volksfeest in Winterswijk zijn afgelopen maand lachgasverboden afgekondigd door de burgemeester van die gemeenten. Burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo heeft eind augustus gemeld zich te beraden op een verbod van verkoop van lachgas bij evenementen. Daar werkt ook de gemeente Enschede aan, daar presenteerde het college van B&W eind augustus plannen om de verkoop en het gebruik van lachgas verbieden in de openbare ruimte, in voor publiek toegankelijke gebouwen en tijdens evenementen. Het verbod, waarover in september beslist wordt, wordt bij eventuele implementatie in de Algemeen Plaatselijke Verordening opgenomen. Een overtreding kan worden bestraft met een celstraf van maximaal drie maanden of een geldboete tot 4150 euro. Eerder al gingen gemeenten als Boxmeer, Winschoten, Culemborg, Gorinchem en Veldhoven over tot soortgelijke maatregelen. Ook gemeenten als Cuijk en Tiel hebben plannen om het gebruik van lachgas ? al dan niet rondom evenementen ? te verbieden.

Onderwijl heeft hulporganisatie Rode Kruis als gevolg van de toenemende populariteit van lachgas onder festivalbezoekers op de website een tips gegeven. Dit om te voorkomen dat bezoekers bij de EHBO belanden. Het Rode Kruis spreekt op de site van effecten als misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid op de korte termijn, of flauwvallen door zuurstoftekort. Ook wordt gesproken van levensgevaarlijke situaties als lachgas direct uit een tank, patroon of spuit wordt ge?nhaleerd. De pagina is hier te vinden: https://www.rodekruis.nl/ehbo/veiligfeesten/

De VVEM refereert bij vragen naar de fact sheet van het Trimbos instituut: https://assets.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf

Tags