De VVEM kijkt terug op een succesvolle algemene ledenvergadering in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De eerste ‘live’ meeting van de vereniging sinds 2020 op 21 april jongstleden was een weerzien van bekenden en tevens een mooie springplank voor het werk dat we als vereniging ‘post-corona’ te verrichten hebben. Want hoewel we weer mogen, zijn er nog genoeg uitdagingen die op ons pad liggen.

De algemene ledenvergadering startte met een introductie van het Olympisch Stadion als venue, geleid door directeur Carla de Groot. Zij legde onder meer uit hoe het stadion door de coronaperiode is gekomen, hoe grootschalige shows zoals die van André Hazes en Leonard Cohen door de omwonenden zijn ervaren (tijdens laatstgenoemde show kreeg men zelfs telefoontjes of het geluid harder mocht) en hoe het stadion vanwege de monumentale status niets kan doen aan de stoelafstand op de tribune, die met het oog op de menselijke maat van 1928 geplaatst zijn. Voor komende tijd staan onder meer evenementen als ‘The Best of De Amsterdamse Zomer’ (in juni) en ‘The Streamers’ (driemaal in september) gepland.

Na de introductie was het tijd voor de officiële zaken als het vaststellen van de jaarcijfers van 2021 en ene toelichting op de financiën voor komend jaar, een herbenoeming van Stef Luteijn en Ruben Brouwer als bestuurslid, een uitgebreide terugblik op de afgelopen maanden door Willem Westermann en vooral een open discussie onder de aanwezige VVEM-leden over de (nabije) toekomst. Want hoewel de branche weer ‘open’ is, liggen er nog genoeg uitdagingen. Van de impact van de oorlog in Oekraïne, Brexit en andere niet-branchegerelateerde externe factoren die desalniettemin wel voor schaarste op de toeleveringsmarkt voor evenementen zorgen, tot het veelbesproken probleem op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat er een steeds groter wordende onbalans tussen de vraag vanuit organisatoren die een evenement willen neerzetten en het aanbod dat toeleveranciers hen kunnen bieden.

De VVEM zal zich de komende tijd onder meer ook op dit vlak hard gaan maken voor continuïteit in de branche. Tevens wordt gewerkt aan een voor iedereen beschikbaar overzicht van de activiteiten hieromtrent gedurende de coronaperiode. Leden krijgen binnenkort vanuit het secretariaat een uitgebreid verslag van de ALV.

Tags