Sinds 17 februari 2022 is het aanmeldportaal van Testen voor Toegang voor evenementen weer geopend. Organisatoren van evenementen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct aanmelden van hun evenement en het actueel houden van de aanmelding.

De volgende evenementen dienen zich aan te melden:

  • Evenementen waarvoor een eenmalige vergunning nodig is én waar 501 of meer bezoekers naartoe mogen, of;
  • Evenementen die plaatsvinden in een eventlocatie met een doorlopende vergunning én waar 501 of meer bezoekers naartoe mogen.

Vooralsnog geldt deze informatie alleen voor evenementen waar 1G wordt ingezet, dat betekent dus evenementen met meer dan 500 bezoekers, die binnen en ongeplaceerd zijn. Aangezien het beleid altijd kan veranderen, vragen wij aan alle bovengenoemde organisatoren om zich aan te melden. Dankzij het aanmeldportaal kan Stichting Open Nederland inschattingen maken van de benodigde testcapaciteit per regio per dag, nu en in de toekomst. Zo worden de testaanbieders goed geïnformeerd waar de testvraag zal zijn m.b.t. de evenementen

Aanmelden kan via www.testenvoortoegang.nl/organisatoren. Dit gaat op dezelfde wijze als vorig jaar.

Tags