Nadat de initi?le wet na jarenlang wachten op de Eerste Kamer werd afgeschoten, is de regering eind november door de Tweede Kamer gevraagd om op ?korte termijn? een voorstel te leveren voor een nieuwe wet die secundaire tickethandel tegen moet gaan. Initiatiefnemer hiervan is onder meer de SP en de motie is door de kamer aangenomen. De VVEM juicht duidelijke regelgeving uiteraard toe, maar vindt dat hier meer vaart achter gezet zou moeten worden. Het eerdere voorstel waarover gestemd werd, was namelijk op het moment dat de Eerste Kamer er eindelijk aan toe kwam al enorm gedateerd.