Helaas bevinden we ons weer in een positie waarbinnen veel ondernemers in allerlei sectoren en helaas ook de onze opnieuw geraakt worden door de coronamaatregelen. Veel bedrijven en ondernemers hadden en hebben vooral  één  zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over de langere termijn schiet er bij velen begrijpelijkerwijs bij in. Het is belangrijk om ook vooruit proberen te kijken naar 2022 en verder.  Daarbij helpt goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s.  Daarom hebben MKB-Nederland en VNO-NCW de Toekomstcheck ontwikkeld. 

De toekomstcheck is een instrument dat is ontwikkeld  in samenwerking met het Ondernemersklankbord en de Kamer van Koophandel. En wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW: “Ondernemers hebben nu veel aan hun hoofd. Met de Toekomstcheck helpen we ze eenvoudig inzicht te krijgen in de liquiditeit van hun bedrijf. Hoe staan ze er nu voor en wat is de prognose voor de komende twaalf maanden? En in hoeverre is het bedrijf bestand tegen verschillende toekomstscenario’s? Zo proberen we extra ondersteuning en perspectief te bieden om uit deze onzekere tijden te komen.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland: “Veel ondernemers hebben in de coronaperiode schulden opgebouwd – bij de Belastingdienst, bank en leveranciers – en die moeten worden terugbetaald. Tegelijk moeten ze weer gaan investeren, in groei, digitalisering, verduurzaming. Daarbij is goed inzicht in de financiële situatie bij verschillende scenario’s van groot belang.”

Wat biedt detoekomstcheck.nl  ondernemers?

  • snel inzicht in de liquiditeit van het bedrijf nu en de komende twaalf maanden;
  • een indicatie van de financiële liquiditeit in verschillende scenario’s;
  • alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard;
  • direct tips bij de relevante scenario’s;
  • doorverwijzing voor persoonlijke begeleiding naar het Ondernemersklankbord en in het vervolg ook brancheorganisaties die dat willen.

De toekomstcheck is veilig, overzichtelijk en werkt snel en wordt de komende tijd verder verfijnd en uitgebreid. De tool is onderdeel van het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’. Dat is een initiatief van MKB Nederland in samenwerking met het Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tags