Op dinsdag 10 december vond in de Kazerne te Eindhoven een bijeenkomst plaats waarbij de verschillende betrokken partijen de realisatie van de eerste versie van het Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid (NHEV) vierden. Een fysiek exemplaar van het handboek werd symbolisch overhandigd door Laura Bouwmeester (voorzitter van de Stichting Handboek Evenementen Veiligheid) aan Caren Martens (kennismakelaar van het Instituut Fysieke Veiligheid).

De bijeenkomst in Eindhoven was een mooi moment om de betrokken expertleden en leden van de Raad van Aangeslotenen te bedanken voor hun langdurige, kritische en warme bijdrage aan de totstandkoming van het NHEV. Bij de totstandkoming van yet huidige handboek, zijn het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en het NHEV samenwerkingspartners. Het handboek is ontstaan vanuit de bundeling van directe kennis van experts uit het veld en de aangesloten gemeenten. Daarnaast is gecheckt met internationale guides en allerhande van toepassing zijnde documentatie. Op 10 december werd nogmaals het commitment uitgesproken om het handboek onder de aandacht te blijven brengen bij de organisatoren van evenementen, gemeenten en adviserende diensten en om het NHEV voor de toekomst up-to-date te houden.

Met het realiseren van de eerste versie van het NHEV willen we een kwaliteitsimpuls in de veiligheidsaanpak van evenementen geven door een gemeenschappelijk denkkader, naslagwerk en referentiekader te bieden. Het is een dynamisch handboek, dat jaarlijks ge?pdatet zal worden in samenwerking met de experts, de aangesloten gemeentes en het IFV. Het NHEV is geschreven en opgesteld voor en door evenementenorganisatoren, leveranciers, locaties, gemeenten, overige overheden en adviserende diensten.

Het handboek is digitaal beschikbaar als PDF download op de website van de Stichting Evenementenhandboek. Tevens is het 331 pagina?s tellende boekwerk via DEZE LINK ook online bladerbaar beschikbaar en uiteraard is het NHEV ook via de IFV-site?verkrijgbaar.