In aanvulling op het persbericht van deze week, spelen er voor VVEM-leden diverse zaken. Veel is onduidelijk, maar de ontwikkelingen kunnen de goede kant op gaan voor onze branche. Reden om een aantal inhoudelijke onderwerpen op een rij te zetten.

Steunpakketten
Zeer waarschijnlijk wordt aanstaande dinsdag bekend gemaakt dat er verlenging plaatsvindt van de huidige steunpakketten. Het gaat dan om een verlenging naar het derde kwartaal 2021. Het vierde kwartaal is nu nog niet aan de beurt, in principe wordt daar later naar gekeken en wordt dat eventueel aan het nieuwe kabinet overgelaten.

Als we praten over verlenging, hebben we het over de bestaande pakketten als de TVL, NOW, de TOZO, de TONK. We hebben de afgelopen weken extra aangedrongen op een paar verbeteringen, waarover we dinsdag hopen te gaan horen. Naar verwachting zijn de percentages die bij de diverse regelingen gebruikt worden hetzelfde als de percentages die in het tweede kwartaal 2021 van toepassing waren. Er komt ook weer een doorzetting van ongeveer 100 miljoen voor wat ze ‘cultuur’ noemen (ook daar een verlenging van de eerdere regelingen).

Nieuwsbericht van deze week over hoe het loopt met de TVL:
Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten (TVL) voor eerste kwartaal 2021 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Kijk voor overige aspecten bij toepassing TVL:
TVL Tegemoetkoming Vaste Lasten | RVO | Rijksdienst


Testbeleid

Op een aantal soorten evenementen wordt van belang dat er testcapaciteit beschikbaar komt/blijft. Dat is tijdelijk, in principe binnen de maanden juni, juli en augustus. In mei is er nog een klein aantal pilots.

Zoals bekend is binnen Fieldlab Evenementen sprake van vier soorten evenementen, en wij voorzien dat voor evenementen waar mensen ‘los rondlopen’, waarbij wij de volle capaciteit willen benutten en de 1,5 m moet kunnen worden losgelaten, als maatregel het eisen van een recente negatieve test of vaccinatie nodig zal zijn. Er is momenteel nog veel onduidelijkheid of het lukt om de benodigde capaciteit op tijd klaar te hebben staan. Ook zijn we nog aan het vechten om de capaciteit juist voor onze evenementen beschikbaar te krijgen, denk aan het aantal testen dat nodig is op bijvoorbeeld de donderdag of de vrijdag voor de grote aantallen bezoekers in de weekends.

Er komt (volgens de beloften) een aantal nieuwe aanbieders van sneltesten, met als het goed is in totaal rond half juli een capaciteit van 400.000 testen per dag. Dat was al eerder het streven, maar lijkt nu wel niet alleen de belofte maar ook de werkelijkheid kunnen worden. Zoals jullie eerder ook hebben begrepen speelt opnieuw de wettelijke basis, zeg maar de ‘testwet’, die nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd en speelt ook nog of de kosten van de testen wel of niet kunnen en mogen worden doorberekend. Onze lobby om ze gratis te houden lijkt goed gaan. De Tweede Kamer wil dat ze gratis blijven.


Het opstartplan en de routekaart

Afgelopen maandag heeft het kabinet nieuwe stukken gepubliceerd. Belangrijk is de wijziging in de datum waarin bepaalde stappen worden genomen. Tegelijkertijd is ook belangrijk dat de stappen verder zijn uitgewerkt, waarbij de evenementen worden benoemd maar ook de uitwerking nog in opties onduidelijk is. Wij zijn deze week dan ook druk om te zorgen dat wij zo snel mogelijk goede mogelijkheden krijgen.

De stukken zijn hier te vinden:
Nieuwe planning openingsplan met download korte versie ‘openingsplan: stap voor stap meer mogelijk’ Overzicht: ‘Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk’ | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Lees hier de Kamerbrief:
Kamerbrief over openingsplan stap 2 per 19 mei 2021 en toegangstesten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Het belangrijkste overzicht bij de Kamerbrief is het ‘Openingsplan: scenario naar heropening samenleving (bestuurdersversie)’. Deze is hier te vinden:
Openingsplan: scenario naar heropening samenleving (bestuurdersversie) | Kaart | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht over tweede stap:
Tweede stap openingsplan wordt definitief gezet | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Plannen voor deelgroepen in stap 2:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen

Voor mensen die meer willen lezen is er het 113e advies Outbreak Management Team:
OMT 113 | 14 mei 2021 | RIVM


De garantieregeling

De garantieregeling betreft nog steeds evenementen vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Het gaat om evenementen waar u al eerder (minstens) 2 voorafgaande edities van organiseerde. Daarnaast moet u voor die voorafgaande edities een annuleringsverzekering hebben afgesloten.

De bekendmaking van de officiële tekst van de regeling, die eerder half april verwacht werd, wordt pas over enkele weken verwacht. Het loket dat op 1 mei geopend zou worden, voor de behandeling van de aanvraag, wordt pas officieel geopend ergens na 1 juni. Wel kan nu al gewerkt worden aan het klaarzetten van de aanvragen, met overleg met RVO, zodat als de boel overgaat snel tot verwerking kan worden overgegaan. Zie hiervoor ‘aanvraag voorbereiden’ op de website: Subsidieregeling evenementen | RVO.nl | Rijksdienst

Wij zullen zeer binnenkort een extra ledensessie organiseren met betrekking tot de informatie die gevraagd wordt en de manier waarop je die kan aanleveren.

Als VVEM zullen we proberen te helpen waar dat kan. We zullen voorbeelden laten zien van de manier waarop je afspraken met partijen kan opschrijven. Daarbij blijft voorop staan dat elke organisator/producent zijn eigen afspraken kan maken met partijen die ingehuurd worden. Maar omdat het gaat om een toepassen van een regeling, is het goed te weten wat je in overeenkomsten moet/kan behandelen om het werkbaar te maken. Natuurlijk gaat het hier om een regeling die pas intreedt als je betreffende evenement niet doorgaat; we hopen dat de evenementen wel door kunnen gaan!


VVEM-leden kunnen met vragen terecht bij de VVEM: info@vvem.nl

Tags