Hulpverlenend Nederland heeft recent de 1.0 versie van de Veldnorm Evenementenzorg gepresenteerd. Doel van de veldnorm is een einde te maken aan verschillen in kwaliteit van organisaties die zorg op evenementen begeleiden, door richtlijnen die het maken van medische fouten op publieksevenementen moeten voorkomen.

De Veldnorm Evenementenzorg is een initiatief van EHBO?er en Radboudumc-arts Pim de Ruijter, die constateerde dat door een verschil in kwaliteit en achtergrond van medisch personeel op evenementen er met regelmaat pati?nten die hulp nodig hadden in een ?medisch niemandsland? terecht kwamen voor ze in het ziekenhuis belandden. Door samen te werken met alle betrokken partijen (gemeenten, festivalorganisatoren, spoedeisende hulp, evenementenmakers ? de VVEM en diverse VVEM-leden waren ook betrokken) is de nieuwe veldnorm gerealiseerd. Deze geeft duidelijkheid over de medische zorg die de miljoenen bezoekers van Nederlandse evenementen mogen ontvangen.

Zo staat in de richtlijnen onder meer dat alleen artsen nog zelfstandig medische handelingen verrichten, waar dit in het verleden ook wel door vrijwilligers met een EHBO-diploma werd gedaan. Op een evenement waar kans is op bijvoorbeeld drugsintoxicaties, dienen artsen en verpleegkundigen met ervaring in de spoedzorg aanwezig te zijn met voldoende medische apparatuur, waar voorheen ambulances volstonden. ?Evenementenzorg heeft als doel om in een vroeg stadium noodzakelijke (eerste) hulp te verlenen aan zorgvragers op een evenement en waar nodig tijdig over te dragen aan de reguliere zorgketen. Evenementenzorg speelt daarbij een rol in het ontlasten van de reguliere zorgcapaciteit; veel zorgvragen die anders door de huisarts, de ambulance of op een spoedeisende hulp moeten worden behandeld kunnen op het evenement worden afgehandeld?, zo valt te lezen in het document. Meer over de Veldnorm Evenementenzorg is te vinden op Evenementenz.org

Tags