Op de KNVB Campus in Zeist vond afgelopen donderdag de tweede ALV van 2018 plaats. Deze werd gecombineerd met de jaarlijkse ledenbarbecue van de VVEM en kon rekenen op een hoge opkomst.

VVEM-voorzitter H?rald van de Bunt spreekt bij de opening van de ALV zijn waardering uit voor de hoge opkomst en stelt voor om vaart te maken. ?We moeten tenslotte nog vlees laten verbranden vandaag.? Hij geeft het woord aan Geralda Brunsman, salesmanager van KNVB Campus, die tekst en uitleg geeft bij de campus. Zij stelt dat de faciliteiten dusdanig zijn, dat hier ook heel goed festivals en evenementen plaats kunnen vinden. ?Wij maken met zijn allen meestal velden kapot, dat lijkt me op het terrein van de KNVB niet wenselijk?, zo knipoogt Willem Westermann. Gelach klinkt en Brunsman legt uit dat ze hier vooral doelt op evenementen waarin bijeenkomsten in de vorm van een festival gegoten worden, zoals bijvoorbeeld de Oranje Fandag. ?We hebben genoeg ruimte om de velden, we kunnen de velden voor activiteiten inzetten, het terrein beschikt over een sporthotel en een eigen arts. We staan open voor een creatieve invulling.?

Update
H?rald van de Bunt houdt de vaart er in en laat Willem Westermann vervolgens vertellen over de stappen die zijn gemaakt op het gebied van de rookproblematiek. Op 3 juli is de VVEM naar bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NVWA geweest om deze kwestie onder de aandacht te brengen. Op korte termijn zal een overleg plaatsvinden met de staatssecretaris. Alle partijen willen tot een oplossing komen, al heeft een ieder zijn verschillende belangen. Na Westermann spreekt Edgar Kruize namens de commissie communicatie van de VVEM over de vorderingen die op dat vlak zijn gemaakt, zoals de realisatie van diverse position papers en de ontwikkeling van een nieuwe folder en infographic. Vragen die door de aanwezige leden worden gesteld over de manier waarop de VVEM zich op sociale media profileert, worden meegenomen in de eerstvolgende commissievergadering in oktober. Volgende punten op de agenda zijn de in mei aangenomen nieuwe gedragscode en de manier waarop wordt omgegaan met ledenbehoud en aanwas van nieuwe leden. Van de Bunt: ?De gedragscode, daar is vrij veel om te doen geweest. We moeten echter niet vergeten dat er altijd al een gedragscode was. Deze is in al die jaren niet bijgewerkt en heeft een update gekregen. Wat betreft nieuwe leden, daar worden momenteel discussies over gevoerd. We horen graag van de leden hoe zij daar over denken.?

Uitgebreide discussie
Lex Kruijver van Respons presenteert vervolgens de Festivalmonitor 2018 en stelt dat we aan de vooravond van een stabiliserende markt staan. Dat laatste wordt uitgebreid bediscussieerd door de leden, die het daar niet altijd geheel mee eens zijn. Meer over de Festivalmonitor elders op de VVEM-site. Het eerste deel van de ALV wordt afgesloten met het laatste nieuws over het gehoorconvenant (dat in december wordt vernieuwd), met de vaststelling van de begroting voor 2019 en met het vaststellen van de herkozen kascommissie, bestaande uit Pim Zuethoff (LOC7000), Erwin Sprengers (Mojo Barriers) en Pierre Kantelberg (MTD).

Hoger niveau
Na de pauze is het tijd voor diverse presentaties. Jeroen Toonen van New Nomads laat zijn licht schijnen op de nieuwe manieren waarop evenementenbezoekers van hun meerdaagse verblijf willen genieten. Een voorbeeld dat hij aanhaalt zijn de camping die hij heeft overgenomen in Nijmegen rond de vierdaagse. ?Ik vond het best vreemd dat de deelnemers elke dag zo?n eind lopen en dan vervolgens in een slaapgelegenheid terecht kwamen die niet is toegerust op de lichamelijke inspanning die ze moeten leveren. Het niveau van de camping moest anders, het moest hoger en die filosofie hanteren we in de breedte.? Dat laatste betekent dat Toonens bedrijf campingplekken meer laat aansluiten op de beleving van evenementen waaromheen deze worden opgezet, met als huzarenstukje het full service campingdorp Max Verstappen Village, dat in feite een evenement op zich is n??st de Grand Prix van Oostenrijk waar duizenden fans van Max Verstappen verblijven en vermaakt worden.

Logische stap
Als nieuw lid presenteert vervolgens Stadion Feijenoord zich. Salesmanager Zara Ghzili spreekt van een aangename eerste kennismaking met de diverse VVEM-leden en steekt de ambities van het legendarische stadion waar 40 jaar geleden voor het eerst een groot concert plaatsvond niet onder stoelen of banken. ?De grote evenementen moeten weer terugkomen in De Kuip!? Na updates over de besprekingen met Buma/Stemra, het partnership met ADE Green en wat er gaat gebeuren rondom het Nationaal Evenementensymposium, praat de vanuit de toeristenbranche afkomstige Haydi Moustafa over de logische vervolgstap n? een evenementencamping zoals die eerder deze middag door Jeroen Toonen werd geschetst. Moustafa werkt tegenwoordig voor Q-dance en die organisatie heeft het volledige travelpakket rondom hun evenementen zelf in de hand. ?Bezoekers verwachten steeds meer van hun totale evenementenbeleving en het is niet meer dan logisch dat je dit als organisatie volledig binnen je eigen merk wil bieden. Inmiddels verkopen we tienduizenden pakketten per jaar en dat varieert van een ticket plus vervoer en (hotel)overnachting tot upgrades als helikoptervervoer naar een evenement of verblijf in een villa. Het gaat ver, zeker die villa was dit jaar een experiment. Maar het was binnen twee weken geboekt. Uiteraard moeten festivals voor iedereen toegankelijk blijven, daar zijn wij het zeker over eens. Maar er zijn altijd mensen die meer willen betalen voor meer comfort. Als je dat als evenementenorganisator weet, is het niet meer dan logisch dat je ze de best mogelijk ervaring volledig vanuit je eigen merk wil kunnen bieden.?

Inspirerende discusies
Tijdens het betoog van Haydi Moustafa komen van buiten de eerste geuren van de barbecue al binnendrijven en dus rondt H?rald van de Bunt vervolgens snel af. De tweede ALV van 2018 is een groot succes, met een inhoudelijk sterk programma en inspirerende discussies die naar aanleiding daarvan ontstaan tijdens de barbecue. Opvallend is de manier waarop de verschillende vakgroepen binnen de VVEM organisch mengen tijdens de barbecue, men blijft niet in ?de eigen kliek? hangen. Dat is exact waar deze bijeenkomsten voor bedoeld zijn, ze versterken het credo ?Building Perfect Events Together? alleen maar.

Tags