Om de belangen van de verschillende groepen binnen de VVEM zo goed mogelijk te bedienen en actief te horen wat er voor die specifieke groepen speelt, worden gedurende het jaar diverse gespecialiseerde meetings opgezet. Op woensdag 24 januari vond de ?bloedgroepmeeting Dance? plaats in A?DAM Toren.

Gedurende de meeting is besproken welke zaken specifiek spelen bij de VVEM-leden die zich binnen de dance profileren. Een van de belangrijkste thema?s die ter sprake is gekomen, is de voortslepende kwestie over de tarieven die collectieve beheerorganisaties SENA en BUMA verlangen van organisatoren. Bjorn Schipper, jurist met bijnaam ?advocaat van de nacht?, heeft in een presentatie de geschiedenis rondom de diverse zaken op een rij gezet. Met als uitgangspunt de vraag ?wat is een billijke vergoeding??, die zeker in de kwestie met SENA speelt. De vergoeding werd aanvankelijk per bezoeker berekend, dat is zo?n tien jaar geleden overgegaan in een percentage van de recette. Maar in hoeverre is die recette een zuivere grondslag voor muziekgebruik? Een vergoeding die is gekoppeld aan werkelijk gebruik van SENA-repertoire zou eerlijker zijn. Het is een slepende zaak waar diverse rechters zich al over hebben gebogen. Een zaak die momenteel door het gerechtshof behandeld wordt. De aanwezige VVEM-leden geven tijdens de meeting aan dat de handelingen van SENA voelen als schimmig eenrichtingsverkeer. SENA-directeur Markus Bos heeft recent op Noorderslag aangegeven nog een keer in gesprek te willen gaan, de aanwezigen vragen zich af of dit nog iets aan de discussie zal toevoegen. Ook is er de vraag hoe hybride festivals met zowel dance als pop en rock in de programmering met de tarieven om moeten gaan. De wens is uitgesproken om tot een VVEM-tarief te komen, zodat leden weten waar ze aan toe zijn. Tot die tijd (en tot het hof er uit is) wordt geadviseerd om 1,5 procent van de recette te reserveren voor SENA-gelden, daarvan de helft uit te betalen en de rest als buffer te gebruiken.

‘Evenementje pesten’
Onderwijl loopt ook de case met BUMA, dat ? zo voelen de aanwezigen het tenminste ? momenteel aan ?evenementje pesten? doet. Er is een regeling voor VVEM-leden, maar leden worden vervolgens de laatste jaren door BUMA niet altijd tot die regeling toegelaten. Het is een voorsorteren op het einde van de regeling die over een kleine elf maanden (1 januari 2019) stopt. Een punt van actie voor de VVEM is om in actie te komen om tot een vervolg op de regeling te komen. Daartoe wordt een onderhandelingsdelegatie samengesteld.

Handhaving
Andere items die aan bod zijn gekomen, zijn de handhaving en uitvoering van verschillende wetten, zowel op rookgebied als op alcoholgebied. Wat betreft roken zouden er heldere definities moeten komen over wat, waar en hoe te beboeten. Wat is volgens handhavers NVWA een tent en wat een overkapping of een dak? Richtlijnen zijn, ook op gebied van beboeting (per area of per evenement?), welkom. In het kader van de drank en horecawet worden continue gesprekken gevoerd. De aanwezigen zijn het eens dat als een meerderjarige voor een minderjarige drank halt, daar de evenementorganisatie niet voor beboet dient te worden.

Brandveiligheid
Sinds 1 januari is het nieuwe ?Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen? van kracht en hier blijken definities lastig. De VVEM heeft aangegeven de leden bij te zullen staan bij de implementatie en doet dat op meerdere momenten. Zo wordt op het Nationaal Evenementen Symposium (NES) in maart een workshop gegeven. Ook komt het Nederlands handboek evenement veiligheid er aan. Hierin veel ruimte voor de ?Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen?. Andere onderwerpen van gesprek waren Flora en Fauna en de campagnes Celebrate Safe en I Love My Ears. In het kader van I Love My Ears is er een punt dat verbetering behoeft, en dat is dat er nog zalen/evenementen zijn die niet meten en doorgeven. Dat dient de komende tijd echt aangescherpt te worden.

Behoefte
Het bijeenkomen van ?bloedgroepen? blijkt ? nu de tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden ? een goede, productieve en constructieve manier om VVEM-leden bijeen te brengen en in relatief korte tijd (twee uur) onderling bij te laten praten over ontwikkelingen. Wat betreft de lopende zaken binnen de dancewereld en met name de SENA/BUMA-perikelen, is afgesproken dat er voor de zomer een vervolgbijeenkomst voor specifiek deze bloedgroep komt. Het blijkt echter zeker ook iets waar leden in de volledige VVEM-achterban behoefte aan hebben en de komende tijd zal de VVEM meer van dit soort meetings voor andere bloedgroepen opzetten.