Afgelopen dinsdag vond in Amsterdam de informatiesessie van BUMA Stemra plaats over het aflopen van de overeenkomst tussen de VVEM en auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra op het gebied van afdracht bij dance evenementen.

De afspraak tussen de VVEM en Buma/Stemra is tijdens Eurosonic Noorderslag gesloten en betrof een overeenkomst betreffende de inning van gelden en het aanleveren van repertoire door middel van fingerprinting techniek die muziek digitaal identificeert. Voor VVEM-leden gold een collectieve korting, deze komt te vervallen. In A?DAM Toren gaf Juliette Tetteroo, account manager dance, toelichting bij de overgang en bij de nieuwe tarieven.

In de oude situatie gold voor leden van de VVEM bij een dancecontract met Buma een korting van 25 procent, die werd verkregen door binnen een maand na dato van het evenement een opgave te doen, bij recettes/gages boven de 50.000 euro te laten fingerprinten en indien de facturen op tijd werden voldaan. In de nieuwe situatie geldt dat een algemeen tarief geldt ?f de algemene doorlopende overeenkomst ?Live? met Buma, dan wel ? bij meer dan 25 events per jaar of en Buma-afdracht van meer dan 100.000 euro, een vergoeding van 5 procent, te ontvangen indien er binnen een maand na het evenement een opgave wordt gedaan en de (voorschot)facturen binnen termijn zijn voldaan. Dit jaar (2019) geldt als overgangsjaar, hierin wordt nog eenmalig een korting van 12,5 procent gegeven aan VVEM-leden. Tevens wordt de 45 procent staffelkorting gepresenteerd voor meerdaagse evenementen (evenementen met overnachting) of evenementen met een recette van meer dan een miljoen euro.

De reacties van de aanwezige VVEM-leden waren vooral van bezorgdheid. Ook in het overgangsjaar is volgens hen de stap enorm, temeer daar de BTW ook is verhoogd. Het voorstel om de tarieven gaandeweg in stapjes van 10% te verhogen, is volgens Buma geen optie omdat dit de werkbaarheid niet bevordert. “Dit is het verschil tussen een goede boterham of sappelen”, zo klinkt het vanuit de zaal. Een andere partij stelt dat deze nieuwe tarieven het voor kleine evenementenorganisatoren niet meer aantrekkelijk maken om ?berhaupt nog iets te neer te zetten. De VVEM gaat in januari de discussie verder aan met Buma/Stemra over de tarieven en de manier waarop deze de werkzaamheden van de leden be?nvloeden. Leden die met deze problematiek te maken hebben en idee?n, opmerkingen of overwegingen voor de toekomst hebben, horen wij graag. Wij nemen in onze gesprekken de input van de achterban graag mee.

Tags