Al geruime tijd is de VVEM bezig om voor de leden grip te krijgen op die ontwikkelingen rondom roken waar de evenementenindustrie mee te maken heeft of krijgt; de verkoop van tabaksproducten op evenementen, de aangekondigde afschaffing van rookruimtes in de horeca en overtredingen van het rookverbod. Die inspanningen hebben geleid tot de kennissessie roken en evenementen op 5 juni jongstleden.

De kennissessie is in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) georganiseerd in Podium De Vorstin in Hilversum. De sessie is voortgevloeid uit meerdere gesprekken die inmiddels hebben plaatsgevonden tussen VVEM, VNPF, NVWA, VWS en staatssecretaris Paul Blokhuis. De evenementenbranche heeft op meerdere manieren te maken met het rookbeleid dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft uitgezet en met de manier waarop de NVWA handhaaft.Tijdens de sessie hebben alle betrokken partijen hun kant van het verhaal voor het voetlicht kunnen brengen.

Tijdens de sessie spraken achtereen volgens medewerkers van VWS en de NVWA en kwamen thema’s aan bod als de verkoop van tabaksproducten tijdens concerten, festivals en evenementen, het Nationale Preventie-akkoord waarin onder meer staat dat rookruimtes vanaf 1 juli 2022 worden verboden en de mogelijke gevolgen daarvan en toezicht door de NVWA op naleving van de Tabakswet. Met name dat laatste punt bleek bij de drukbezochte sessie door organisatoren en heikel punt. Want zij vinden de controles ondoorzichtig en niet gericht op samenwerking. “Soms horen we pas achteraf dat er controle van de NVWA geweest en dan horen we gedurende de festivaldagen geen feedback. Terwijl we bevindingen graag op de eerste dag van een evenement al horen, zodat we waar nodig kunnen bijsturen”, was een reactie. Dat leidde tot een aantal punten die vanuit de evenementenbranche bij de NVWA zijn neergelegd:

  • We hebben liever dat een inspecteur zich van tevoren meldt;
  • We willen graag op de dag al resulaten horen, zodat verbetergedrag direct ge?mplementeerd kan worden;
  • We vinden het belangrijk dat als er een herhalingsbezoek komt van een inspecteur, eerder al de verbeterpunten zijn gecommuniceerd zodat daarop geanticipeerd kan worden.

Hoewel er geen beloftes zijn gedaan, stelde de aanwezige NVWA wel dat wat betreft deze punten naar de mogelijkheden gekeken gaat worden.