Nadat het kabinet eerder al besloot de handhaving van de Wet DBA voor zzp?ers en hun opdrachtgevers op te schorten, heeft het nu bekend gemaakt meer tijd nodig te hebben om de plannen uit te werken voor de vervanging Wet DBA. De streefdatum voor de invoering blijft echter op 1 januari 2020 staan.

In een brief aan de Kamer schrijft minister Koolmees dat er pas in het najaar een hoofdlijnenbrief komt over hoe hij de Wet DBA wil gaan vervangen. Het uitwerken van een aantal lastige onderdelen vraagt meer tijd. ?Het maken van nieuwe wet- en regelgeving rond het zelfstandig ondernemerschap (zzp) is geen simpele opgave. Desondanks is het onverminderd nodig dat er deze kabinetsperiode nieuwe wetgeving komt?, aldus de minister. ?Aan de ene kant om de groep mensen die een welbewuste keuze maakt voor het zelfstandig ondernemerschap de ruimte te geven om te ondernemen. Maar ook om de groep mensen te beschermen die, soms ongewild, in een kwetsbare positie belanden.?

Eerder dit jaar al betekende het opschorten van de handhaving dat organisatoren van evenementen en andere partijen die veel van zelfstandigen gebruik maken wat meer ademruimte kregen. Dit daar het betekent dat zowel zzp?ers als hun opdrachtgevers tot die tijd geen boetes of naheffingen kunnen krijgen als de overheid achteraf constateert dat er sprake is van een dienstbetrekking in plaats van een opdracht uitgevoerd door een zelfstandig ondernemer. Wel geldt dat vanaf 1 juli aanstaande alle ?kwaadwillenden? aan worden gepakt. De Belastingdienst gaat bij minstens honderd opdrachtgevers in verschillende risicosectoren controleren of daar sprake is van schijnzelfstandigheid. Het betreft hier het opsporen van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet ?de onderkant van de arbeidsmarkt? noemt. Voor VVEM-leden en hun medewerkers is dit, zoals in februari reeds gemeld, niet van toepassing.