Op woensdag 6 december is het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek getekend door demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen en de diverse branchepartijen waaronder de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM), Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT) en meer.

Het doel van het convenant blijft om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door bezoekers en werknemers van muziekactiviteiten op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te laten genieten.

Eerder dit jaar is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering werd gevraagd wetgeving te ontwikkelen om tot een geluidsnorm van 100 dB(A) over een kwartier te komen. De staatssecretaris heeft daar met veel moed van afgezien, dit na uitgebreid overleg met betrokken partijen als VVEM en VNPF. In een brief aan de Kamer heeft Maarten van Ooijen op woensdag 28 juni 2023 laten weten geen nieuwe wetgeving te initiëren op het gebied van versterkte muziek op (onder meer) festivals en evenementen. De staatssecretaris stelde in deze brief ervan overtuigd te zijn dat met een nieuw uitgebreid en aangescherpt convenant op korte termijn meer gezondheidswinst kan worden behaald, dan met het in gang zetten van een nieuw wetgevingstraject.

Daarvoor hebben we als branche wel beloftes moeten doen. Deze beloftes vinden hun weerslag in het inmiddels alweer vijfde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek (die in de stukken verwarrend het vierde convenant wordt genoemd). Kort door de bocht komt het erop neer dat leden zich aantoonbaar in moeten spannen om geluidsniveaus, waar mogelijk, naar beneden aan te passen. Er is – zo merken wij – veel waardering voor de kracht van ‘ons’ convenant. Het ‘100 dB(A)-advies’ van de WHO leek ook erg op een beschrijving van ons convenant. Ook de VVEM en de VNPF willen graag dat meer partijen zich bezig gaan houden met goed geluid, voorlichting en werkbare geluidsnormering. Voor het nieuwe convenant is dat gedeeltelijk gelukt, nieuwe partijen zoals de VPT (Vereniging Podiumtechnologie) en KHN (Koninklijke Horeca Nederland) hebben zich ook aangesloten. Zodat professioneel omgaan met versterkt geluid logisch wordt en steeds meer te doen gebruikelijk is. Uiteraard hopen wij dat meer partners zich bij het convenant aan zullen sluiten, daar gehoorschade een breed maatschappelijk probleem is en zeker niet louter aan het bezoek van evenementen of festivals toegeschreven kan worden.

Voor VVEM-leden is er donderdag 7 december een ZOOM call voor leden die meer informatie willen over het convenant.

Tags