De boodschap dat de evenementenbranche zich in de volle breedte in een benarde positie bevindt, is goed aangekomen in Den Haag. Op donderdag 14 mei heeft een brede vertegenwoordiging van de evenementenbranche met vertegenwoordigers van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Volksgezondheid, Economische Zaken en Veiligheid en Justitie gesproken over de huidige situatie en de ontwikkelingen. De VVEM zat daarbij ook aan tafel.

De dringende noodzaak tot financi?le steun wordt onderkend vanuit de ministeries; onderzocht wordt of sectorspecifieke steun mogelijk is. Er komt hoe dan ook een nieuw noodpakket aan maatregelen. Wat betreft de mogelijkheden om evenementen op korte termijn te laten plaatsvinden, dient de sector enerzijds de huidige gezondheidssituatie met bijbehorende maatregelen te respecteren; anderzijds mogen plannen voor een kleinschalige verantwoorde doorgroei met monitoring van ontwikkelingen opgesteld worden. We zijn er nog lang niet, maar de erkenning vanuit Den Haag en de diverse malen dat onze branche specifiek is genoemd is ? in combinatie met de gesprekken ? hoopgevend. Begin volgende week is er een nieuw debat, volgende week dinsdag volgt een nieuwe persconferentie. We gaan zien wat deze (ons) brengt.

Tags