De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op organisaties die tijdens een evenement zorg verlenen. Dit zijn zowel vrijwillige als betaalde zorgverleners die zorg verlenen op evenementen. IGJ zal begin april een vragenlijst uitzetten onder organisaties die evenementenzorg verlenen. Zij wil met deze vragenlijst meer inzicht krijgen in het veld. Hierin wordt gevraagd een aantal vragen over de organisatie te beantwoorden. Voor VVEM-leden voor wie dit van toepassing is, geldt dus dat er een vragenlijst aan zit te komen.

Achtergrond van het toezicht op evenementenzorg
De inspectie ziet er op toe dat organisaties die tijdens een evenement zorg verlenen zich houden aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel dat bezoekers, deelnemers en medewerkers tijdens evenementen kunnen vertrouwen op goede zorg. Wat goede zorg is staat in normen en richtlijnen. In de evenementenzorg is deĀ Veldnorm Evenementenzorg een belangrijke norm. In 2022 heeft de inspectie onderzocht hoe evenementenzorgaanbieders de zorg op een aantal evenementen hadden georganiseerd. De resultaten van dit toezicht zijnĀ op de IGJ-website te vinden.

Tags