Binnen de evenementenbranche is er vrees voor beperkingen voor evenementen in geheel 2022. Dat blijkt uit een sectorbrede quickscan die eerder deze maand door Respons is gehouden. De vragenlijst is onder meer door organisatoren, leveranciers en accommodaties ingevuld.

Respondenten gaven aan dat in 2020 en 2021 meer dan de helft van hun evenementen niet of met beperkingen plaatsvond. Verwachtingen op een terugkeer in 2022 naar ‘normaal’ zijn niet groot. Slechts 28 procent van de respondenten verwacht dat ze hun evenement in 2022 als ‘vanouds’ kunnen organiseren. Ruim 60 procent zegt uit te gaan van beperkende maatregelen. Vrijwel alle respondenten gaat er niet van uit dat er in het eerste kwartaal van 2022 evenementen zullen plaatsvinden zoals voor de coronapandemie. Voor kwartaal twee en drie is er een iets optimistischer beeld,terwijl er wel wordt verwacht dat het laatste kwartaal van 2022 gepaard zal gaan met beperkingen. De vrees voor beperkingen voor evenementen is mogelijk gebaseerd op de ervaringen dit jaar waarbij het virus in het najaar weer oplaaide.

Gevolgen novemberbeslissing
Hoewel er nog wat mogelijk bleef, hebben de beslissingen van de overheid van 12 november jl. grote gevolgen voor de evenementensector en zullen de verscherpingen later deze week dit alleen maar erger maken. 40 procent van de respondenten zegt direct getroffen te zijn, de helft heeft evenementen tot 4 december moeten schrappen. Anderen werden beperkt in openingstijden of bezoekersaantallen. Hoewel de maatregelen tot en met 4 december gelden, schrapte ook al 40 procent geplande evenementen tussen 4 en 31 december. Meer dan de helft verwacht dat hun event in de tweede helft december alleen met beperkingen doorgaat.

Maar liefst 81 procent van de getroffen respondenten wordt door de maatregelen direct financieel getroffen. Dat geldt voor evenementen die niet doorgaan, maar ook voor die wel doorgaan. Zij ontvangen bijvoorbeeld minder (betalende) bezoekers. Eerder berekenden we de totale schade al op 300 miljoen. Verder zien we dat er vooral veel bedrijfsevenementen worden geannuleerd. Dat gebeurt niet alleen in december maar ook in het 1e kwartaal volgend jaar. Daarnaast ontvangen bijvoorbeeld organisatoren van vak- en publieksbeurzen afmeldingen van standhouders voor beurzen in 2022.

Controle tijdens evenementen
De QR code wordt al langer gebruikt in de evenementensector, die daarmee voorop liep. Uit onze quickscan blijkt dat organisatoren bereid blijven om de controle toe te passen, als hun evenement maar doorgaat. 37 procent wil de 2G controle toepassen mits dat betekent dat het evenementen zonder beperkingen door kan gaan. 21 procent wil deze controle zelfs toepassen als het evenement dan door kan gaan, ook met eventuele beperkingen. Meer dan 10 procent worstelt nog met de keuze. Een deel van de respondenten die aangeven geen controles toe te willen passen, organiseert een vrij toegankelijk evenement in de openbare ruimte.

Deelnemers aan de quickscan vertegenwoordigen de brede variatie van de evenementensector. De meeste reacties kwamen van organisatoren, gevolgd door leveranciers en venues. Daarnaast kwamen ze uit de diverse geledingen wat betreft het soort evenementen met vooral veel festivals, beurzen en sportevenementen.

[bron: RESPONS]

Tags