Tijdens de najaars-ALV op de KNVB Campus presenteerde Stadion Feijenoord zich als nieuw VVEM-lid. Komende ALV, 18 april aanstaande, heet Stadion Feijenoord leden van de VVEM welkom om het legendarische stadion, waar komende zomer voor het eerst in jaren ook weer grootschalige concerten worden gegeven, te (her)ontdekken.

De volgende editie van de algemene ledenvergadering van de VVEM staat voor donderdag 18 april 2019 op de agenda. Het inhoudelijke ALV-programma staat, naast de formele zaken zoals de jaarrekening, voor een groot deel in het teken van belangrijke ontwikkelingen in ons vakgebied. Denk daarbij aan de omgang met plastics, aan toegankelijkheid, stroomvoorziening en het arbeidstekort. Om deze onderwerpen goed te belichten, worden externe sprekers uitgenodigd die experts zijn op hun vakgebied. Plaats van handeling is Stadion Feijenoord. De precieze invulling van het ALV-programma, maken we binnenkort bekend. De VVEM heet de leden van harte welkom op 18 april!

Tags