Eerder deze week heeft Willem Westermann namens de VVEM samen met een groep collega?s van andere branches van Gastvrij Nederland een gesprek gehad met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gesproken is onder meer over de NOW, de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) voor de branche en over de TVL.

Tijdens het gesprek is er meer begrip ontstaan voor de situatie waarin de branche van evenementenmakers zich bevindt. De VVEM heeft goed de diverse punten die voor de leden spelen voor het voetlicht kunnen brengen en andermaal kunnen aanstippen hoe kwetsbaar deze brede sector is, als de evenementen weer langzaam opgestart kunnen gaan worden. De steunpakketten zoals ze zijn, zijn niet toereikend en dat heeft op de lange termijn effect voor de werkgelegenheid. In deze kwetsbare fase ook met maatregelen als de WAB geconfronteerd te worden, zou voor veel bedrijven funest kunnen zijn. Gepleit is voor een opstartfonds om bedrijven die hierdoor in de problemen komen te kunnen helpen. De minister zegt de problemen serieus te nemen en te bespreken met minister Wiebes.

Tevens is gesproken over de problematiek van de uitwerking van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), omdat deze in veel gevallen niet passend is voor bedrijven uit de gastvrijheidssector. De VVEM kijkt tevreden terug op het gesprek en is in staat geweest de lastige en vooral onzekere situatie waarin de branche verkeert onder de aandacht te brengen in Den Haag. Afgesproken is om in februari 2021 een vervolgafspraak te hebben tussen sector en minister Koolmees.

Tags