Een vertegenwoordiging van de VVEM is vandaag, dinsdag 3 juli, bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geweest om te praten over het rookbeleid op evenementen. Doel van het bezoek was vooral om de knelpunten die we zien bij de handhaving van het rookverbod in tenten te benoemen. Het gesprek was van twee zijden opbouwend van karakter.

Tijdens het gesprek werd het besef dat sommige bezoekers van evenementen nu eenmaal willen roken onderkend. De branchegenoten werken hard om het roken op plekken waar dat niet mag tegen te gaan. De VVEM heeft aandacht gevraagd voor de soms niet altijd even handig werkende handhavers. Deze zadelen door hun manier van werken soms de organisator van een evenement op met een boete, zonder dat de ondernemer de kans heeft gehad te reageren en/of dingen te verbeteren. Dit heeft tot veel onrust bij organisatoren geleid en haalde regelmatig de media.

Eerder had de VVEM daarover een gesprek met de vertegenwoordigers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die daadwerkelijk met handhaving belast zijn. Afgesproken tijdens het bezoek aan het Ministerie van VWS is om op structurele basis in gesprek te gaan als VVEM, NVWA en Ministerie van VWS. In het najaar zal een overleg plaatsvinden, georganiseerd door de VVEM. Gedurende dat overleg zal de gang van zaken tijdens dit zomerseizoen ge?valueerd worden. Tevens zal die dag een kennis- en ervaringsdag georganiseerd worden, waar de VVEM-leden hun ervaringen kunnen delen en partijen kunnen leren van best practices op het gebied van (het omgaan met) roken.

Tags