Op initiatief van de VVEM heeft onlangs een onderhoud plaatsgevonden met staatssecretaris Paul Blokhuis. Tijdens het gesprek lag de focus op drie onderwerpen waar de evenementenindustrie mee te maken heeft of krijgt; de verkoop van tabaksproducten op evenementen, de aangekondigde afschaffing van rookruimtes in de horeca en overtredingen van het rookverbod.

Willem Westermann nam namens de VVEM deel aan het gesprek met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Berend Schans schoof namens de VNPF aan. Het gesprek is voortgevloeid uit de voortdurende inspanningen om voor de leden grip te krijgen op de ontwikkelingen rondom roken op evenementen. Op 3 juli is de VVEM?bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NVWA geweest om deze kwestie onder de aandacht te brengen. Tijdens dat bezoek is afgesproken dat het gesprek op structurele basis gevoerd zou blijven worden tussen VVEM, NVWA en Ministerie van VWS. Dat leidde tot het gesprek met de staatssecretaris op 11 oktober jongstleden.

Het gesprek is redelijk goed verlopen, de standpunten vanuit de evenementenbranche zijn goed voor het voetlicht gebracht. Een resultaat hiervan is dat we samen met NVWA en VWS een kennissessie ?Roken en evenementen? gaan organiseren, van en voor leden/betrokkenen. Deze gaat over de verkoop van tabaksproducten op evenementen, het gebruik van rookruimtes en de handhaving van het rookverbod en hierin wordt uitgelegd wat wel en niet mag. Ook kunnen in de kennissessie andermaal de moeilijkheden en de uitdagingen voor de evenementenorganisatoren worden benoemd. Een datum hiervoor zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Tags