In de hygi?nerichtlijnen voor evenementen die het Landelijk Centrum Hygi?ne en Veiligheid (LCHV) uitgeeft, staat vermeld dat de VVEM een op de praktijk gestoelde leidraad zal opstellen om de benodigde wc?s, urinoirs, plasgoten en wasbakken op een evenement te berekenen. De eerste versie van deze tool is nu gereed.

De richtlijnen van het LCHV zijn te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waaronder het LCHV valt. De door de VVEM ontwikkelde leidraad moest worden opgesteld voor verschillende soorten evenementen (en bezoekersaantallen) met als uitgangspunt het (minimum) aantal voorzieningen, op basis van ervaringen (best practises).

We hebben een eerste tool gemaakt, waarin twee in onze ogen bruikbare buitenlandse modellen zijn verwerkt. Deze zijn aangepast voor de Nederlandse situatie. De WC-calculator vindt u op http://kenniscentrumevenementen.nl/wc-calculator-voor-evenementen/

De VVEM gaat de tool ook delen met GGD-medewerkers, zodat allerlei partijen aan het rekenen kunnen. De tool zal aan de hand van gemaakte opmerkingen eventueel worden bijgewerkt of uitgebreid. We vinden het mooi als ook u uw eigen ervaringen en gebruikscijfers eens tegen de resultaten van de door ons ontwikkelde calculator aan wilt houden en ons uw bevindingen wilt melden op: willem@vvem.nl