Op donderdag 26 september jongstleden vond in Rotterdam Ahoy de tweede VVEM ALV van 2019 plaats. Deze algemene ledenvergadering werd gekoppeld aan het jaarlijkse VVEM On Tour , waarin de leden een kijkje in de keuken krijgen bij het werk van een medelid. Unlimited Productions nam de aanwezigen mee achter de schermen bij de Nationale Taptoe.

Na het welkom vanuit Rotterdam Ahoy, met een update over de verbouwing zoals die momenteel plaatsvindt, neemt VVEM-voorzitter H?rald van de Bunt het woord. Als dagvoorzitter van de najaars-ALV stelt hij voor er de vaart in te houden, omdat aan het eind van de dag hapjes en drankjes wachten. ?Om ervoor te zorgen dat niemand vroegtijdig vertrekt?, lacht hij. Het zijn met name de ?verplichte nummers? die in vlot tempo de revue passeren. De stappen die respectievelijk het team communicatie (met een nadruk op de binnenkort te publiceren position paper op het gebied van omgang met plastics) en het team kwaliteit (nadruk op de eerder dit jaar gepresenteerde kwaliteitsbelofte) hebben gemaakt worden behandeld, alsmede de financi?n en de daaruit voortvloeiende contributieverhoging voor 2020. Vanuit de aanwezige leden is daar geen bezwaar op.

Het nieuws dat het Nederlands Handboek Evenementenveiligheid klaar is, wordt met applaus onthaald. ?Eindelijk!? Het handboek versie 1.0 wordt 2 oktober in Utrecht gepresenteerd tijdens het Congres Podia | Festivals | Evenementen. Meer informatie HIER. De herverkiezing van het bestuur volgt. Bestuursleden H?rald van de Bunt, Marco de Koff, Gert Jan Brouwer, Gerard van Duykeren en Menno Hoezee traden af en waren herkiesbaar. Zij zijn ter plekke herkozen.

Het programma voor de pauze wordt afgesloten met de presentatie van de Festivalmonitor 2019. Lex Kruijver van Respons duidt de cijfers en legt uit hoe het kan dat er meer festivals zijn, maar per saldo minder bezoekers. Meer over de Festivalmonitor 2019 elders op de VVEM-site.

Na de pauze kunnen nieuwe leden Jumpverhuur, New Nomads, SCART B.V. / De Hoogwerker en Drinx B.V. zich presenteren. Eerstgenoemde doet dat met een uitgebreide presentatie die veel nieuwsgierigheid oproept bij de aanwezigen.

De presentatie wordt gevolgd door een update van de stand van zaken wat betreft de status van de BUMA-samenwerking en de SENA-procedure, het rookbeleid, stikstof, arbeid en plastics en een update over onder meer het Congres Podia | Festivals | Evenementen, ADE Green en Festivak en de diverse VVEM-kennissessies die dit jaar nog op de agenda staan.

Daarna houdt Olivier Monod de Froideville, CCO van Unlimited Productions een uitgebreide presentatie over de Nationale Taptoe, waarvoor zij de productie doen. Zijn verhaal toont vooral hoe met ingenieus nadenken en een frisse blik een traditioneel evenement als de taptoe helemaal klaargemaakt kan worden voor de 21ste eeuw.

Terwijl de presentatie loopt, starten in de Ahoy-arena reeds de laatste doorlopen van de 2019 editie, die een dag later in premi?re gaat. De aanwezigen krijgen een rondleiding, waarbij als eerste opvalt hoe ingenieus men met de beschikbare ruimte om moet gaan. Er zijn meer dan 800 deelnemende muzikanten, die elk hun eigen ruimte moeten hebben om zich om te kleden, voor te bereiden en hun instrumenten te stallen. Zodoende is elke kamer, zaal of hoek hiervoor ingeruimd.

De Nationale Taptoe bestaat sinds 1954 (toen begonnen als Taptoe Delft). Na Delft, Breda en ?s-Hertogenbosch vindt de Nationale Taptoe, vanaf 2006, in Rotterdam Ahoy plaats. Internationaal is zij bekend als ’the Netherlands Military Tattoo’. Samen met de Royal Edinburgh Military Tattoo en de Canadese Royal Nova Scotia International Tattoo behoort de Nationale Taptoe tot de top van de wereld en dit evenement trekt dan ook bezoekers uit de hele wereld. Tijdens de doorloop die de VVEM-leden te zien krijgen, is nog niet iedere muzikant in uniform.

De regieruimte bevindt zich aan de rechterzijde van het podium op de eerste ring. Uniek aan dit evenement is dat de regie geen woord spreekt. De volledige taptoe is opgedeeld in maten en de licht-, geluid-, pyro- en video-effecten worden getriggered op basis daarvan.

In een wervelende show met een diversiteit aan muziek onder fenomenale belichting en tegen een modern wisselend LED-decor werken de Nederlandse militaire orkesten samen met buitenlandse militaire orkesten, burgerorkesten en artiesten als J?rgen van Rijen, Cesar Zuiderwijk en Ronald Snijders. De moderne manier waarop de Nationale Taptoe wordt georganiseerd, maakt dat er langzaam maar zeker ook een jonger publiek wordt aangeboord en dat het stoffige imago dat er ooit over het evenement hing volledig is verdwenen.

Na de doorloop van de taptoe, was er ruimte voor een hapje en een drankje. De VVEM dankt Rotterdam Ahoy en Unlimited Productions voor de ontvangst. Volgend jaar strijkt VVEM On Tour weer bij een ander evenement neer.

Tags