Voor het eerst sinds 2020 trekt de branche weer massaal naar Groningen volgende week voor ESNS. Zoals altijd is de VVEM inhoudelijk bij een aantal programmaonderdelen van de conferentie betrokken. Dit jaar onder meer over human capital, stikstof, geluid, diversiteit en wetgeving. Uiteraard presenteren we in samenwerking met Respons ook weer branchecijfers.

Een overzicht van de VVEM-panels:

DONDERDAG 19 januari

Nieuwe wetgeving die ons (niet) gaat helpen
locatie: BACK13 (UP)
tijd: 10:30 uur

In 2023 zijn er nieuwe stukken wet- en regelgeving waar we rekening mee moeten houden en die ons werk sterk kunnen beïnvloeden. Denk aan de omgevingswetgeving, de stikstofregelgeving, de bepalingen voor zzp’ers, de nieuwe duurzaamheidsregels voor plastics, de brandveiligheidsregels voor evenementen en in het bijzonder voor batterijen op evenementen. We benoemende de belangrijkste aandachtspunten in vogelvlucht.


VRIJDAG 20 januari

Presentatie nieuwe industriecijfers (i.s.m. Respons)
locatie: BACK13 (UP)
tijd: 10:30 uur

We kijken naar de cijfers van festivals en grote concerten. Eerst: 2022, een druk jaar na de dramatische cijfers over 2020/2021. We kijken cijfermatig vooruit naar 2023. En maken een voorzichtige analyse waar we nu staan: wat is de verwachting en waar hebben de steunregelingen geholpen? Hoe gaat 2023 zich ontwikkelen met alle nieuwe kansen en bedreigingen?

Celebrate Safe 2023
locatie: BACK13 (UP)
tijd: 12:00 uur

Celebrate Safe is een platform met tips en betrouwbare informatie over bewust en veilig feesten. Samen met meer dan 100 clubeigenaren en organisatoren hebben we de Celebrate Safe campagne opgezet om bezoekers van evenementen en clubs op een laagdrempelige manier te wijzen op de risico’s gerelateerd aan uitgaan (denk aan alcohol, drugs maar ook aan gehoorschade en onveilige seks) en hoe deze risico’s te beperken. In 2023 pakken we door!

Versterkt geluid en gehoor(schade), komt het nog goed?
locatie: BACK13 (UP)
tijd: 13:30 uur

Er is heel veel discussie over de relatie tussen versterkt geluid en (mogelijke) gehoorschade. Je kan er medisch naar kijken, maar het gaat ook om het genieten van muziek en de beleving. Wat weten we op dit moment, ook uit recent onderzoek? Waar willen we als sector naar toe en hoe bereik je zowel de gezondheidsdoelen als de doelen van een gezonde branche?

Natuur en stikstof, het einde van de evenementen?
locatie: BACK13 (UP)
tijd: 15:00 uur

Worden evenementen in 2023 verboden? De combinatie van natuur, stikstof en omgevingswetgeving lijkt meer bedreigingen dan ooit op te werpen. Onduidelijke regelgeving en modellen zorgen voor onrust bij organisatoren en locaties. Leveranciers worden bevraagd op hun goede gedrag. Hoe kan de keten zich voorbereiden op wat van ons gevraagd wordt en waar liggen de kansen?


ZATERDAG 21 januari

Human Capital Agenda en de muziekindustrie
locatie: CINEMA 1
tijd: 12:15 uur

Waar staat de relatie tussen de Human Capital Agenda en de Muziekindustrie. Wat is de status van het MBO en HBO onderwijs in onze sector? Is er goede en voldoende instroom? Denkend aan veiligheid, geluid, licht, productie ontstaan er grote tekorten aan goed personeel en zien we enorme risicos voor onze industrie.

Diversiteit en beter betalen, doen we het wel?
locatie: CINEMA 1
tijd: 13:30 uur

We hebben mensen nodig die bij ons willen werken. Eigenlijk zijn (toch?) alle mensen welkom bij ons? En we zijn (toch?) ook een leuke en goede werkgever? Toch zeggen deskundologen dat we een arbeidsmarktprobleem hebben, en dat dat nog wel 10 jaar gaat duren. Hoe lossen we dat op? (Dit panel wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken)

Een volledig overzicht van de panels is te vinden op de ESNS website.

Tags