Het muziekevenementenjaar wordt traditioneel afgetrapt op het Groningse Eurosonic Noorderslag (ESNS24), dat van 17 tot en met 20 januari 2024 plaatsvindt. Traditiegetrouw is een aantal panels op de conferentie ‘powered by’ de VVEM. Dit jaar onder meer over zzp’ers, gehoor, financiën en de nieuwe Omgevingswet. Uiteraard presenteren we in samenwerking met Respons ook weer branchecijfers.

Donderdag 18 januari 10:30 uur – Bovenzaal 1, Oosterpoort
De nieuwe Omgevingswet en andere regelgeving – toepassingen voor evenementen

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. En die heeft nogal wat impact op evenementen buiten. Denk aan de noodzakelijke ruimte, de locatieprofielen, de inventarisaties voor natuurwetgeving en stikstof. Welke evenementen krijgen het lastig en welke nieuwe verplichtingen doemen er op? Actualiteiten met ruimte voor vragen.
[lees meer op de ESNS website]

Donderdag 18 januari 16:30 uur – Artiestenfoyer, Oosterpoort
ZZP’ers en de arbeidsmarkt; wat mag nog wel?

Zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, zijn zeer belangrijk voor de muziekindustrie. Maar ze lijken tegelijkertijd wel een ‘bedreigde diersoort’. We bekijken dit zowel juridisch als praktisch: wat moet je als opdrachtgever en als zzp’er doen om door te mogen gaan met wat je wil doen?
[lees meer op de ESNS website]

Vrijdag 19 januari 10:30 uur – Artiestenfoyer, Oosterpoort
Blijven rekenen en blijven vernieuwen: zijn evenementen in de toekomst nog wel te betalen?

De inkomsten uit ticketverkoop lopen terug. Zeggen ze. De horeca maakt minder winst dan gewenst. Zeggen ze. Terwijl de uitgaven aan personeel heel stevig doorstijgen, materialen duurder worden en de artiest, waar vaak alles mee begint, niet goedkoper wordt. Hoe kom je nog uit op een positief resultaat in 2024? Een gesprek met panel en zaal.
[lees meer op de ESNS website]

Vrijdag 19 januari 12:00 uur – Kelder, Oosterpoort
De cijfers van festivals en grote concerten over 2023

Het laatste nieuws uit de Respons Evenementen Monitor: de cijfers over 2023 van de grotere festivals en grote concerten. De grafieken, analyses en het beeldmateriaal van de Monitor Festivals & Concerten zijn verder geactualiseerd. We kijken o.a. naar het aantal entreeheffende en vrij toegankelijke festivals en concerten; het aantal verkochte tickets en de ticketomzet; de ontwikkelingen in aantallen muzieklocaties en aantallen organisatoren; de nieuwe festivals; de regio’s die het beter en slechter doen.
[lees meer op de ESNS website]

Vrijdag 19 januari 16:30 uur – Kelder, Oosterpoort
Het Convenant Preventie Gehoorschade – hoe gaan we het doen?

Op 6 december 2023 ondertekenden 12 partijen het vierde convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. Het doel van dit convenant is om bij te dragen aan de preventie van gehoorschade door versterkte muziek. Het richt zich op bezoekers en medewerkers van muziekactiviteiten om op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te genieten én in een veilige omgeving te werken. Zodat mensen ook na het festival, concert, bioscoopbezoek, kroegavond of de spinningles blijven genieten van een gezond gehoor. In het convenant zijn op zes hoofdonderwerpen afspraken gemaakt: geluidniveaus, geluidsmetingen, gehoorbescherming, voorlichting aan bezoekers, deskundigheidsbevordering van medewerkers en kennis en onderzoek. De panelleden informeren je en beantwoorden vragen over de beoogde activiteiten van de komende vier jaren.
[lees meer op de ESNS website]

Tags