Deze week kwam het nieuws dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Als onderdeel van het pakket komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, juist omdat onze branche vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient. De VVEM is tevreden dat hieruit blijkt dat de beroepsgroep erkend wordt en ziet hiermee het resultaat van de vele gesprekken de afgelopen maanden, al dan niet als onderdeel van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Het derde steunpakket is al zo ontworpen dat het gebruik ervan meebeweegt met omzetverlies. Kort gezegd: hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Het kabinet heeft als onderdeel van het pakket onder meer de hantering van SBI codes voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) losgelaten. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor de aanvullingen. Op deze manier worden bedrijven in onze branche die net niet de juiste SBI code hebben niet langer meer van steun onthouden als er omzetverlies is.

In de plannen wordt expliciet gemeld dat bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie voor hun omzet grotendeels afhankelijk zijn van de zomermaanden. ?Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer?, zo is te lezen in de aankondiging. Wat wij echter nog niet weten is hoe de uitwerking van deze regeling met betrekking tot de seizoensinvloed zal zijn. Die onzekerheid is iets waar de VVEM niet blij mee is. De aankondiging heeft het over steun voor naar verwachting 800 evenementenondernemers, die elk gemiddeld zo?n ?14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van ? 11 miljoen gereserveerd. De VVEM weet echter nog niet goed hoe e.e.a. zal gaan werken en de uitwerking van het aangekondigde pakket is nog (te) vaag. Zodoende wachten we de uitwerking van deze specifieke regeling af. We blijven ondertussen hard werken aan de verlenging van steun, zonder het korten op percentages in volgende kwartalen.

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Als de hulp van de VVEM nodig is of als er onduidelijkheden zijn, kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

Tags