Naar aanleiding van de VVEM-reactie op de uitspraken van minister Grapperhaus over het aantal festivals en de impact daarvan, heeft Willem Westermann namens de VVEM meer gedetailleerde uitspraken in de krant gedaan over hoe de leden van de branchevereniging in het bijzonder en festivals in het algemeen juist een voorbeeld kunnen zijn.

Het volledige artikel staat op de website van De Telegraaf. Voor de niet-abonnees plaatsen we de tekst hier integraal onder.

“In tegenstelling tot wat minister Grapperhaus impliceert, is drugsgebruik een alomtegenwoordig maatschappelijk verschijnsel en geen specifiek festivalprobleem. Doordat drugs in de maatschappij aanwezig zijn, vinden ze ook hun weg naar de festivals. Dat is het daadwerkelijke probleem, in combinatie met het grote aantal drugslaboratoria in het land dat in de vraag naar drugs voorziet. Wij vinden dat de minister zijn verantwoordelijkheid moet nemen en deze problematiek bij de bron moet aanpakken, niet de symptomen bestrijden met symboolpolitiek.

Voor festivals geldt dezelfde wet- en regelgeving wat betreft drugs als voor de rest van het land. Organisatoren houden zich daar vanzelfsprekend aan. Stellen dat minder festivals het drugsprobleem beheersbaar maakt, is behoorlijk kort door de bocht. Het gaat voorbij aan de reeds bestaande professionaliteit van de evenementenbranche en de publiek-private samenwerking.

Jaarlijks ontvangen onze festivals 26 miljoen bezoekers, waarbij kleinere evenementen, foodfestivals, vrij toegankelijke evenementen zoals Koningsdag, 4 en 5 meivieringen en andere festivals nog buiten beschouwing worden gelaten. Deze festivals werken met gespecialiseerde evenementenbeveiligers, die toegangscontrole uitvoeren op het bezit van onveilige, niet-toegestane voorwerpen en middelen, waaronder drugs. Vooraf wordt een risicoanalyse gemaakt en er wordt nauw samengewerkt met gemeenten en de betrokken diensten.

De beveiligers zijn er primair om een veilige omgeving voor de bezoekers te cre?ren, niet om strafbare feiten op te sporen. Daar is de politie in eerste instantie voor. De bevoegdheden van de beveiligers zijn vanwege wetgeving beperkt tot oppervlakkige veiligheidsfouillering. Met de gemeente, de politie en het OM wordt gekeken wat er gedaan kan worden aan drugsopsporing. Vaak ligt de focus op de aanpak van dealers op of rond een evenemententerrein. Die nauwe publiek-private samenwerking bij evenementen is effectief en zou een voorbeeld moeten zijn voor het bredere uitgaansleven.

“Minister Grapperhaus? roep om minder festivals vanwege drugsgebruik, betekent dus niet per definitie meer beschikbare politie”

Op het festivalterrein zorgen de festivalorganisatoren voor goede medische hulpverlening. Er wordt rekening gehouden met en geholpen bij overmatig alcoholgebruik en mogelijk drugsgebruik; er wordt niet geoordeeld of veroordeeld. De aanwezigheid van getrainde professionals maakt dat de medische zorg op evenementen doorgaans beter geregeld is dan elders in het uitgaansleven.

Festivals doen wat zij juridisch mogen en investeren daar serieuze bedragen in. Zodoende ontlasten ze de terugtredende politie, die daardoor tijd overhoudt voor evenementen die in de openbare ruimte worden georganiseerd. Denk aan Sinterklaas-intochten, kermissen, bezoek van leden van het Koninklijk Huis et cetera.

Minister Grapperhaus? roep om minder festivals vanwege drugsgebruik, betekent dus niet per definitie meer beschikbare politie. Bovendien gaat de minister niet over het aantal festivals. De Nederlandse evenementen zijn een samenwerking van enthousiaste organisatoren en het bevoegd gezag: de burgemeester, die over de vergunning gaat. Hier heeft de landelijke overheid geen gezag over.

We constateren dat het beleid in Nederland met betrekking tot drugscriminaliteit voornamelijk is gericht op repressie. Zelf lichten wij de bezoekers bij festivals voor over middelengebruik en zeker ook over de nadelen daarvan. Als evenementenbranche praten we graag mee over effectieve oplossingen en een goede werkverdeling.”

Willem Westermann is secretaris van de Vereniging Van Evenementen Makers (VVEM)

[bron: https://www.telegraaf.nl/watuzegt/587754944/festivals-voorbeeld-voor-uitgaansleven]

Tags