In de miljoenennota staat onder andere dat er volgend jaar 170 miljoen euro gaat naar de culturele en creatieve sector. Willem Westermann, woordvoerder van de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), stelt tegenover Entertainment Business dat de branche zich zichtbaarder moet maken om een deel van dat bedrag te kunnen ontvangen.

Voor het ministerie van OCW is de culturele en creatieve sector een breed begrip. Te vaak nog ontbreekt de visie van wat dat begrip nu precies inhoudt, omdat het nog te vaak te smal uitgelegd wordt. Willem Westermann stelt namens de VVEM tegenover Entertainment Business dan ook dat er nog beter gedefinieerd moet worden welke sectoren onder de benaming culturele en creatieve sector vallen. “We moeten ervoor zorgen dat OCW begrijpt dat evenementenpodia en festivals daar ook bij horen. Dat doen we door continu in gesprek te blijven met het ministerie. Dat gebeurt onder de VVEM-pet, maar ook binnen de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, waar ik ook onderdeel van ben. Laat ik vooropstellen dat we natuurlijk blij zijn met iedere steun en er alles aan gaan doen om de visie van OCW over wie nu precies binnen de culturele en creatieve sector valt te verbreden.”

De 170 miljoen euro is volgens Westermann ‘een druppel’. “Dat klinkt misschien oneerbiedig, maar dat bedoel ik niet zo. Vergelijk dit bedrag maar eens met de 475 miljoen euro die is uitgetrokken voor het door corona niet doorgaan van evenementen. Denk daarna eens hoe snel die 170 miljoen op is als iedere live-partij daar aanspraak op maakt. Dat gezegd hebbende is de live-industrie natuurlijk blij met ieder initiatief dat ons kan steunen in deze bijzondere tijd. Het belangrijkste voor ons is om onze branche nog beter op de kaart te zetten en bij het ministerie van OCW duidelijker te krijgen dat wij vanuit de evenementenbranche ook een belangrijk onderdeel zijn van de culturele en creatieve sector.”

Tags