Op 21 januari vindt de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaats in TivoliVredenburg, Utrecht. Tijdens de werkconferentie wordt door de popcoalitie een update gegeven waar we staan met de Arbeidsmarktagenda. Mensen mensen van binnen en buiten reflecteren op de beweging die de sector maakt wat betreft de Arbeidsmarktagenda en/of de Fair Practice Code. Minister van Engelshoven zal aanwezig zijn bij de conferentie.

In 2016 kreeg Kunsten ’92 van minister Bussemaker de opdracht om een Arbeidsmarktagenda voor de culturele en creatieve sectorop te stellen, op basis van het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur. Op 14 november 2017 presenteerde de cultuursector deze Arbeidsmarktagenda 2017 ? 2023 aan de toen kersverse minister van Engelshoven. In de agenda staan 21 agendapunten, waarbij voor elk punt een ‘aanjager’ is aangewezen om de uitvoering ter hand te nemen.

Programma:

 • Ontvangst door dagvoorzitter Ruben Maes
 • Openingsfilm van Yuri Veerman en Bob Mayata
 • Tafelgesprekken met de ‘aanjagers’ van de agendapunten
 • Plenaire sessie
  * Spreker: Derk Loorbach over de samenleving in verandering (Loorbach is directeur van Studio DRIFT en hoogleraar sociaaleconomische transities aan de faculteit Sociale Wetenschappen | Erasmus Universiteit Rotterdam)
 • Panel 1: Perspectief op de veranderende arbeidsmarkt: de blik van buiten
  Deelnemers: Mei Li Vos (Oprichter en bestuurder AVV), Henri?tte Prast (hoogleraar persoonlijke financi?le planning aan de Universiteit van Tilburg)
 • Panel 2: Wat gebeurt er daadwerkelijk op de vloer: de blik van binnen
  Deelnemers: Marene Elgershuizen (Platform voor Freelance Musici), Andreas Fleischmann (Theater de Meervaart), Kevin de Randamie (Braenworks) en Freek van den Bergh (fotojournalist)

Meer info: www.naarhetnieuwenormaal.nl